Gun Oker-Blom skall utreda den svenska skolans särdrag

gun oker blom
Gun Oker-Blom konstaterar att i vissa ämnen i studentexamen försätts de finlandssvenska eleverna i en ofördelaktigare situation pga ett snävt läromedelsutbud.

Oker-Blom har fått till uppdrag att utreda särdragen, utmaningarna och utvecklingsbehoven i fråga om den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och utbildningen.

Hon skall också utarbeta ett åtgärdsprogram utifrån de utvecklingsbehov som framkommer i utredningen.

– Jag är glad över förtroendet. Det är ett viktigt uppdrag, säger Oker-Blom till tidningen Läraren.

I regeringsprogrammet slogs det fast att en utredning kring den svenska skolans särart och utmaningar skall göras. Utredningsarbetet görs eftersom det inte tidigare har skapats någon helhetsbild av den svenskspråkiga utbildningen.

Oker-Blom inleder sitt nya uppdrag 1.1.2020. Hon överlämnar sin rapport till undervisnings- och kulturministeriet i slutet av år 2020.

Oker-Blom gick nyligen i pension från tjänsten som direktör för den svenska enheten vid Utbildningsstyrelsen.

Läs också tidningen Lärarens intervju med undervisningsminister Li Andersson. I intervjun beskriver Andersson bland annat hur hon ser på utredningen.