Ville trampar för ett utbildningsvänligt regeringsprogram

Ville Arponen
Klasslärare Ville Arponen utanför Ständerhuset: Jag litar på att politikerna håller sina löften.

Utanför Ständerhuset i Helsingfors har lärarfacken OAJ och FSL parkerat sin cykel. Varje morgon inför dagens regeringsförhandlingar bjuds det på kaffe, xylitolpastiller och en påminnelse om vad partierna lovade inför riksdagsvalet.

Ville Arponen, klasslärare vid Storängens skola och aktiv i Esbo-Grankulla lärarförening, finns på plats utanför Ständerhuset för att över en kaffekopp diskutera utbildningspolitik.

-Det har varit en skön morgon Vi har träffat beslutsfattare och har haft en möjlighet att påminna om vad som är viktigt för oss lärare och utbildningen i Finland, säger Arponen.

Vad har du påmint om?

-Till exempel att utbildningsfinansieringen måste upp till en nordisk nivå. Vi ligger efter alla andra nordiska länder, vilket också FSL:s fullmäktige påpekade för några veckor sedan.  Men vi har också talat om en lärardimensionering, att det finns tillräckligt med vuxna i klassrummen.

-Huvudbudskapet är att man har lovat att inte skära i utbildningen, vi påminner om att de ska hålla sitt löfte, säger Jaakko Salo, utbildningspolitisk chef vid OAJ.

Kaffe, varsågod!

Sakta med säkert anländer regeringsförhandlarna till Ständerhuset. Alla ger sig inte tid att stanna för en kopp kaffe.

-Nu ska vi börja jobba, säger Peter Östman (KD) och tackar nej.

Sebastian Tynkkynen (Sannf) är varken intresserad av kaffe eller xylitolpastiller. Partikamraten och riksdagsledamoten Juha Mäenpää tar dock gärna en kopp kaffe. Han har ett förflutet som speciallärare inom yrkesutbildningen och deklarerar att det är ett bra förslag att göra utbildningen tvåårig.  Också Janne Sankelo, riksdagsledamot för Samlingspartiet och tidigare rektor, ger sig tid att växla några ord vid kaffeståndet. Du tänker väl på utbildningen? påminner Jaakko Salo.

-Natt och dag, försäkrar Sankelo.

Sannfinländska riksdagsledamoten Juha Mäenpää (i mitten) flaggar för att yrkesutbildningen ska vara två år. Jaakko Salo, utbildningspolitisk chef vid OAJ, instämmer inte.

Ville Arponen sticker en broschyr med FSL:s valteser i handen på Anita Westerholm, ordförande för Svenska Kvinnoförbundet och också Anna-Maja Henrikssons medarbetare.

-Vi i SFP har talat för utbildningen och att man inte ska skära där, säger Westerholm.

Och det håller?

-Jag utgår från att vi håller fast vid vad vi lovat, säger hon.

Det är också Ville Arponens utgångspunkt.

-Jag litar på att man håller sina löften. Det är vad man har lovat sina väljare, säger han.

-Nog får vi jobba hårt för att påminna om utbildningens betydelse och om hur svår sits den befinner sig i. Det är utmanande i ett läge då man förhandlar om väldigt stora nedskärningar, säger Jaakko Salo.

Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm säger att SFP har lovat att inte skära i utbildningen. Hon får FSL:s valteser och xylitolpastiller med sig till regeringsförhandlingarna.

Försiktigt positiva signaler

Utbildningsfrågorna är kanske inte de svåraste i de pågående regeringsförhandlingarna. Invandringspolitiken är säkert en större stötesten, för att inte tala om de nedskärningar som Samlingspartiet med sonderaren Petteri Orpo i spetsen har aviserat.

-De allra flesta verkar tycka att utbildningen är viktig. Signalerna är positiva, men det återstår att se hur regeringsprogrammet ser ut, säger Arponen.

Vilka förhoppningar har du själv?

-Jag hoppas på en satsning på utbildningen. Det värsta som kan ske är en nedskärning, det är det sista vi behöver nu.

En av de mest akuta frågorna är en reform av trestegsstödet, och enligt den modell som OAJ har utarbetat skulle det krävas 200 miljoner i tilläggsfinansiering.

-Trestegsstödet haltar. Det räcker inte till idag vilket betyder att eleverna inte får det stöd de behöver, säger Ville Arponen.

-Trestegsstödet har varit så mycket på agendan så jag tror nog att man gör något åt det under följande regeringsperiod, säger Jaakko Salo.

Text och foto: Mattias Fagerholm