Vårdarna sköt ner medlingsbudet

olli murto
Olli Luukkainen överräcker ordförandeklubban åt Katarina Murto. Ror han ännu iland ett avtal i egenskap av FOSU-ordförande?

Det medlingsbud som förlikningsnämndens ordförande Elina Pylkkänen presenterade igår har inte godkänts. Vårdfacken Tehy och Super förkastade budet vilket innebär att medlingsbudet förfaller. De andra huvudavtalsparterna hade varit beredda att godkänna budet. Frågan är nu om de försöker hitta lösning utan vårdarna.

Förhandlingsorganisationen FOSU, som bla företräder lärarna, Julkisan alan unioni (JAU) och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT hade varit beredda att köpa Pylkkänens medlingsbud, men i och med att Tehys och Supers förhandlingsorganisation Sote förkastade budet står fortfarande ca 425 000 löntagare utan ett avtal.

– Det var ett uselt bud, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Den stora frågan är vad som händer nu. Förlikningsnämnden förhandlar nämligen inte, utan ger bara ett ”take it or leave it” bud. Därmed är förlikningsnämndens arbete avslutat och bollen ligger nu hos arbetsminister Tuula Haatainen.

Lärarfacket OAJ med avgående ordförande Olli Luukkainen i spetsen hade varit beredd att godkänna budet och i och med att KT också kan leva med det är det tänkbart att man söker en lösning utan Sote.

När Luukkainen inför OAJ:s fullmäktige gav en lägesbeskrivning var han förtegen om den möjligheten, men antydde också att det kan löna sig att följa med kvällens nyhetsrapportering.

Olli Lukkainen är ordförande för förhandlingsorganisationen FOSU året till slut. Katarina Murto valdes igår (10.5) till ny ordförande för OAJ.

Text: Mattias Fagerholm