Löneutvecklingsprogrammet kräver lokal aktivitet

IMG_5976
Ombudsman Jens Mattfolk och förbundssekreterare Pocke Wikström redogör för detaljerna i avtalet.
Avtal 2022

Efter en sällsynt mödosam avtalsvår är samtliga avtal inom undervisningssektorn i hamn. FSL:s förbundssekreterare Pocke Wikström och ombudsman Jens Mattfolk redogör för de centrala förändringarna i de nya avtalen.

Det kommunala avtalet – årets löneförhöjningar

Den första allmänna förhöjningen i det kommunala avtalet har redan kommit löntagarna till godo. 1.6.2022 höjdes lönerna med 2 procent. Utöver detta tillkommer även en central justeringspott på 0,53 procent den 1.10. Av justeringspotten används 0,03 procent till att finansiera föräldraledighetsreformen. Hur den resterande 0,5 procenten fördelas skall lärarfacket OAJ samt Kommun- och välfärdsområdesgivarna KT ännu förhandla om.

– Avtalsparterna har till den 30.9 att komma överens om hur justeringspotten skall fördelas. Om man inte når samförstånd blir det en allmän förhöjning, säger Wikström.

2023 och 2024 knutna till exportindustrin

1.6 2023 är den allmänna löneförhöjningen 1,32 procent. Utöver detta tillkommer en lokal justeringspott på 0,4 procent.

Nivån på löneförhöjningarna 2023 är kopplade till de avtal som man gör inom exportindustrin, närmare bestämt teknologiindustrin, den kemiska industrin samt transportbranschen.  

– Om de här branscherna under åren 2023 och 2024 får löneförhöjningar som överstiger 1,9 procent så skall man också inom kommunsektorn få motsvarande förhöjningar, säger Wikström.

1.6 2024 är den allmänna förhöjningen 1,5 procent och den lokala justeringspotten 0,4 procent.

Efterlängtat löneutvecklingsprogram

I det kommunala avtalet finns också ett 5-årigt löneutvecklingsprogram.

– Det här var en het potatis under vårens förhandlingar, konstaterar Mattfolk

Kostnadseffekten för löneutvecklingsprogrammet ligger på ca 5 procent och det kommer huvudsakligen att fördelas lokalt.

Betyder det att alla får en löneförhöjning på 5 procent?

– Nej, så kommer det nog inte att gå. Hur pengarna fördelas förhandlas lokal. De skall bland annat
användas för att korrigera lokala löneorättvisor, säger Wikström.

På vilket sätt kan man påverka hur pengarna fördelas?

– Genom förtroendemännen och lärarföreningarna. Jag hoppas att man lokalt är
aktiv och att det finns en dialog.
  
   

Universitet och övningsskolor

Universiteten och övningsskolorna nådde först en avtalslösning. Den allmänna förhöjningen 1.6. 2022 var 1,45 procent och den lokala justeringspotten (1.12.2022) 0,45 procent. Nivån på löneförhöjningarna för år 2023 skall man ännu förhandla om.

– Om man inte når enighet kan avtalet sägas upp den sista mars 2023, säger Mattfolk.

Privata undervisningssektorn sist i mål

Inom den privata undervisningssektorn var förhandlingarna segslitna, man nådde ett avtal först i slutet av augusti. Den allmänna förhöjningen 1.9.2022 är 2 procent och den lokala justeringspotten uppgår till 0,55 procent. Parterna har tid att förhandla om hur den skall fördelas till utgången av september. När det gäller löneförhöjningarna för år 2023 kommer man i likhet med den kommunala sidan att snegla på avtalslösningarna inom exportindustrin.

Byta undervisning mot annat arbete

I det nya kommunala avtalet finns en förbättring när det kommer till möjligheten att byta ut undervisning mot annat arbete. I det gamla avtalet kunde man byta ut 24 timmar undervisning mot övrigt arbete. Det sker enligt koefficienten 1,5 så exempelvis 10 h undervisning motsvarar 15 h övrigt arbete. I det nuvarande avtalet kan man byta upp till 76 timmar undervisning.

– Man kan till exempel byta undervisning mot mentorsarbete. FSL har redan länge påtalat behovet av mentorskap för unga lärare och också att mentorn skall få betalt för det arbete som görs, säger Mattfolk.

Sändningen kan i sin helhet ses på Instagram.

Text och foto: Mattias Fagerholm