”Vi gick på adrenalin!”

Petra Örn
Jag var en av de första som stod på barrikaderna. Petra Örns drog sig till minnes lärarstrejken 2022.

FSL:s fullmäktige återkom flera gånger till den historiska lärarstrejken 2022 när man samlades till vårmöte i Tammerfors i medlet av april. Orsaken är enkel, strejken syntes både i ord och siffror när verksamhetsberättelse och bokslut fastställdes.

-Jag var en av de första som stod på barrikaderna. Hur FSL och vårt kansli behandlade oss hade stor betydelse. Det stödet som vi fick gjorde att strejken bar hela vägen. Vi gick på adrenalin! Tack, sade Petra Örn, Åbo lärarförening

-Kollektivet vinner över individen. Tillsammans är vi starka när det gäller, sade förbundsordförande Inger Damlin.

Damlin kunde när hon presenterade verksamhetsberättelsen konstatera att det är exceptionella tider som FSL lägger bakom sig.

-År 2022 var året då vi tvingades följa terrängen och vissa områden i verksamhetsplanen blev kanske styvmoderligt behandlade. Men jag är stolt över FSL som med bravur klarade de svåra tiderna med både pandemi och strejk. Vi hade 20 procent av våra medlemmar ute i strejk, sade Damlin.

Också förbundsekonom Lis-Britt Bergman kunde när hon presenterade bokslutet för år 2022 återigen konstatera att förbundet har ett år som avviker från det normala bakom sig. Också om FSL:s ekonomi står på en solid grund så förorsakade strejken ett rejält hål i kassan. FSL betalade ut över en miljon euro i strejkbidrag.

-Det är ”huisiga” siffror, sade Bergman.

Också om strejken stod lärarfacket dyrt finns inte någon större orsak till oro. Under år 2022 ökade medlemsintäkterna med ca 4 procent och styrelsen har också slimmat där som det har varit möjligt. Bland annat har FSL:s kansliutrymmen minskats vilket årligen ger en inbesparing på omkring 26.000 euro. Också det planerade lärareventet lades på is under fjolåret med hänvisning till det ekonomiska läget. Istället vankas det festligheter år 2024 då FSL firar sitt 50-årsjubileum. FSL:s styrelse har i mån av möjlighet försökt att inte spara i verksamheten, bland annat hölls kursverksamheten intakt under fjolåret.

-Höstens kurser var populära. Det fanns ett uppdämt intresse för att träffas, motiverade Damlin.

Fullmäktige kunde utan större omsvep fastställa verksamhetsberättelse och bokslut för 2022. Lite vägkost med tanke på styrelsens fortsatta arbete gavs också.

Pia Pujol, Helsingfors svenska lärarförening, var tillfreds med de nedslag som förbundskansliet med ordförande i spetsen gjort på olika håll i skolor i Svenskfinland och hoppades på en fortsättning.

-Vanliga medlemmar får ett ansikte på FSL och det är extremt viktigt, sade Pujol.

Pernilla Granlund, Borgå lärarförening, slog för sin del ett slag för bättre kommunikation på föreningsnivå.

-Jag önskar en kort prepkurs för föreningarnas infoansvariga, sade Granlund.

Pia Pujol påminde också om krisen i Ukraina och lyfte fram elevtillströmningen från krigshärden.

-Elever med invandrarbakgrund borde få subjektiv rätt till stöd, slog Inger Damlin fast.

Text och foto: Mattias Fagerholm