Avtal inom den privata undervisningssektorn

oaj-lindroos-petri-01-kuvaaja-leena-koskela
Löneförhöjningar enligt den allmänna linjen, konstaterar Petri Lindroos, förhandlingsdirektör vid OAJ.
Avtal 2022

Efter segslitna förhandlingar har avtalsparterna inom den privata undervisningssektorn kunnat sluta ett avtal. Avtalet ger en löneförhöjning enligt den allmänna linjen, men något löneutvecklingsprogram ingår inte.

Om det var mödosamt att få till stånd ett nytt avtal på den kommunala sidan var det etter värre inom den privata undervisningssektorn. Förlikningsman Jukka Ahtelas tre medlingsbud sköts ner och också inom den privata undervisningssektorn genomfördes strejker i Helsingfors och Tammerfors under våren.

Nu har ändå avtalsparterna, dvs lärarfacket OAJ, Bildningsarbetsgivarna samt JHL och Jyty kunnat enas om ett avtal.

Avtalet sträcker sig till den 31.3.2024 och under det första avtalsåret är den allmänna löneförhöjningen 2 procent. En lokal justeringspott på 0,55 procent ingår också. Löneförhöjningarna under det andraavtalsåret slås fast utfående från hur avtalen inom Teknologi- och kemiindustrin utkristalliseras.

– Nivån under det första avtalsåret är den samma som i det kommunala avtalet. Slutresultatet är betydligt bättre än det som förlikningsmannen föreslog i våras. Nu är löneförhöjningen i sin helhet 2,55 procent medan den van 1,9 procent i förlikningsförslaget, säger Petri Lindroos, förhandlingsdirektör vid OAJ.

Något löneutvecklingsprogram finns inte med i avtalet.

Avtalet omfattar omkring 9000 OAJ-medlemmar. För FSL:s del berörs ca 150 medlemma verksamma i exempelvis Svenska Privatskolan i Uleåborg, Björneborgs svenska samskola, Kotka Svenska Samskola, Svenska samskolan i Tammerfors samt yrkesinstituteten Prakticum och Axxell.