Permitteringshot kastar en skugga över skolstarten

Olli Luukkainen
Olli Luukkainen: "En permittering räddar aldrig kommunekonomin"

Det finns alla förutsättningar för ett lyckat läsår trots coronakrisen och en oviss framtid. Att främja och stödja lärandet måste prioriteras efter den exceptionella våren, framhåller OAJ:s ordförande Olli Luukkainen inför läsårsstarten.

– Utsikterna för utbildningen och småbarnspedagogiken är ljusare än i våras, även om coronahotet inte har skingrats. Regeringen anvisade i tilläggsbudgeten i juni närmare 160 miljoner euro för utbildning och småbarnspedagogik. Alla utbildningsstadier får tilläggsfinansiering.

– Beslut om stöd för utbildningen bör också tas vid budgetmanglingen i september, eftersom det kunskapsunderskott som uppstod under vårens undantagsförhållanden och vid tidigare resursnedskärningar inte korrigeras på ett eller två år, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

90-talet ringde och ville ha permitteringarna tillbaka

Lärarfacket OAJ konstaterar att många kommuner har varslat om permitteringar. Enligt OAJ:s uppgifter ämnar 49 kommuner antingen permittera lärare, säga upp eller överföra dem till deltidsanställning.

– Tyvärr hopas mörka moln över skolor och daghem i tiotals kommuner. Lärarpermitteringar har inte planerats i samma utsträckning sedan recessionen på 1990-talet. De kommunala beslutsfattarna borde inse att de inbesparingar av engångsnatur som eftersträvas inte står i rimlig proportion till den skada man åsamkar lärandet och att permitteringar aldrig räddar kommunekonomin, säger Luukkainen.

18 kommuner kommer att permittera personalen under höstterminen.

Permitteringsläget baserar sig på uppgifter från vecka 32. Situationen lever hela tiden.

Läs mera om OAJ.s läsårsinfo i tidningen Läraren nr 11/2020