Höjd OAJ-beredskap

Katarina Murto
OAJ har full beredskap att vidta de organisatoriska åtgärder som krävs, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto.

OAJ:s styrelse har fått fullmakt av fullmäktige att vid behov besluta om organisatoriska åtgärder.

Regeringens planerade reformer på arbetsmarknaden har upprört arbetstagarorganisationerna och inom lärarfacket OAJ irriterar man sig i synnerhet på förslaget om en exportdriven arbetsmarknadsmodell. OAJ:s fullmäktige samlades till ett extra möte den 30 oktober.

-Vi hoppas fortfarande nå en lösning genom påverkan och förhandlingar men OAJ har full beredskap att vidta de organisatoriska åtgärder som krävs, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto.

Arbetsminister Arto Satonen har kallat arbetsmarknadsparterna till ett seminarium den 8 november och frågan är om man då lyckas hitta någon form av samförstånd.

-OAJ har föreslagit att en ny arbetsmarknadsmodell bör förhandlas fram mellan den privata och offentliga sektorn samt centrala fackförbund och förhandlingsorganisationer, säger Murto.

OAJ motsätter sig en lagstadgad exportdriven arbetsmarknadsmodell eftersom det skulle begränsa fackföreningarnas förhandlingsfrihet och innebära att politiska beslutsfattare blandar sig i löneförhandlingarna.

Enligt OAJ skulle löneutvecklingen inom den offentliga sektorn försämras genom en lagstadgad exportmodell eftersom exportindustrins löneförhöjningar skulle utgöra ett lönetak för andra branscher.