Massivt strejkvarsel – nu omfattas också Helsingforsregionen

Strejk mars 2022

Lärarfacket OAJ har varslat om en femdagarsstrejk i Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla. Om inget förhandlingsresultat nås bryter strejken ut den 19.4.2022.

Undervisningssektorns fackorganisation OAJ och förhandlingsorganisationen FOSU tar alltså till allt kraftigare åtgärder för att tvinga fram en lösning på arbetsmarknaden. En fjärde strejkvåg omfattar de kommunalt anställda lärarna i huvudstadsregionens kommuner. Strejken infaller 19-25.4.2022 om ingen lösning nås före det.

Löneprogrammet en sten i skon

Det kommunala tjänstekollektivavtalet löpte ut den sista februari. Förhandlingarna om ett nytt avtal har inte framskridit och nu försöker man nå en lösning i arbetskonflikten under riksförlikningsman Vuokko Piekkalas ledning. En utmaning i förhandlingarna är det löneprogram som löntagarna kräver.

  – Med ett löneprogram kan vi korrigera den orättvisa löneutveckling som har uppstått under årens lopp. Lönerna i den offentliga sektorn släpar hela tiden efter lönerna i den privata sektorn. Om det fortsätter så här, kommer den offentliga sektorn inte längre att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Olli Luukkainen som är ordförande för FOSU och OAJ.

– Nu räcker det!  Vi lärare och rektorer har bitit ihop och väntat länge nog på en korrigering av lönerna. Genom en strejk vill vi få fart på förhandlingarna, säger Inger Damlin, ordförande för Finlands svenska lärarförbund.

Strejkvarslet i huvudstadsregionen omfattar 11400 lärare. Hit hör lärarna inom småbarnspedagogik, lärarna inom den grundläggande utbildningen samt gymnasielärarna. Omkring 700 FSL-medlemmar berörs av den eventuella strejken.  

– Om det här är vad som behövs så måste vi göra det. I ganska många år har vi sagt att någonting måste hända. Jag tror det finns stöd och förståelse, säger Kent Ketomäki, ordförande för Helsingfors svenska lärarförening.

Strejkvarsel också på andra orter

Strejkvarsel har redan tidigare getts för Jyväskylä och Rovaniemi (6–7.4), Tammerfors och Kuopio (12–13.4.) samt Åbo och Uleåborg (6-7.4).  

Arbetsminister Tuula Haatainen har på riksförlikningsmannens förslag flyttat fram strejkerna i Jyväskylä och Rovaniemi samt Tammerfors och Kuopio med två veckor. Strejkerna flyttas fram för att inte störa studentskrivningarna.

Arbets- och näringsministeriet har för Åbo och Uleåborgs del inte ännu använt sig av rätten att flytta fram strejken. I Åbo omfattar strejkvarslet omkring 4500 lärare. Ca 120 medlemmar i Finlands svenska lärarförbund berörs.

– Jag tycker att det här är rätt sätt, vi måste göra något nu. Om vi i längden ger efter är vi inte trovärdiga längre. Det är väldigt länge sedan lärarna har strejkat. Vi menar allvar den här gången, säger Petra Örn, ordförande för Åbo lärarförening.

Frågan i regeringens händer?

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivaren KT har framhållit att det löneprogram som de kommunala löntagarna nu kräver överskrider välfärdssamhällets bärkraft. Lärarfacket OAJ har inte i offentligheten gått ut med några exakta siffror men exempelvis vårdfacken vill ha ett löneprogram som skulle ge 3,6 procent utöver de allmänna förhöjningarna. Enligt KT skulle ett program av den kalibern för hela kommunsektorn kosta 12,4 miljarder euro under en femårsperiod.

Fackförbunden vill därför att regeringen skall dra sitt strå till stacken och skjuta in mera pengar till kommunerna i vårens budgetförhandlingar som infaller 5-6.4.

Bred kommunal strejkfront

Strejkvarslen sker på bred kommunal front. Vid sidan av FOSU (Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade) har även JAU (Julkisen alan unioni) varslat om strejk. JAU är förhandlingsorganisationen för fackföreningarna Jyty och JHL.

FOSU och JAU ordnar också en manifestation på Senatstorget den 5.4.2022.

Varsel om omfattande vårdstrejker

Också vårdfacken Tehy och Super har varslat om strejker. Den strejk i sex sjukvårdsdistrikt som förhandlingsorganisationen Sote rf varslat om till den 18.3 flyttade Arbets- och näringsministeriet fram med två veckor.

Nu har vårdarna gett ytterligare ett strejkvarsel. Om inget förhandlingsresultat nås bryter en strejk i 13 sjukvårdsdistrikt ut den 1.4.2022. Strejken varar i två veckor och omfattar ca 40.000 vårdare.

Flyttas strejken?

Närings- och arbetsministeriet har alltså möjlighet att flytta fram strejkerna med två veckor. Det är ännu oklart om arbetsminister Tuula Haatainen kommer att använda sig av den möjligheten när det kommer till strejken i huvudstadsregionen. En lösning förhandlingsvägen sökes också fortfarande med riksförlikningsmannens hjälp.

Om samtliga strejker genomförs omfattas över 22.000 lärare. Lärarna gick senast i strejk år 1984.

Text: Mattias Fagerholm
Illustration: Sebastian Dahlström