Nytt strejkvarsel – nu i Kuopio och Tammerfors

_O9A1090-2
Förhandlingarna framskrider inte, konstaterar Olli Luukainen. Riksförlikningsman Vuokko Piekkala har tagit över.

Lärarfacket OAJ och dess förhandlingsorganisation FOSU har gett ett nytt strejkvarsel. Varslet omfattar ca 4000 kommunalt anställda lärare i Tammerfors och Kuopio. Om ingen avtalslösning nås går strejken av stapeln 29-30.3.2022.

OAJ har redan tidigare varslat om strejk i Jyväskylä och Rovaniemi 23-24.3.2022. Det strejkvarslet berör ca 2200 OAJ-medlemmar.

Arbets- och näringsministeriet kan skjuta fram strejkerna med två veckor. Den strejk som vårdfacken har varslat om den 18.3 flyttas fram och inleds tidigast 1.4. Arbetsminister Tuula Haatainen fattade beslutet på riksförlikningsman Vuokko Piekkalas förslag.

– Nu är det dags för ett löneprogram inom kommunsektorn. Det behövs för att minska löneklyftan mellan den offentliga och privata sektorn, säger Olli Luukkainen, som är både OAJ:s och FOSU:s ordförande.

– Så länge som det inte finns ett förhandlingsresultat så har vi beredskap för att utöka de organisatoriska åtgärderna i den mån vi anser det vara nödvändigt. De här åtgärderna visar att vi menar allvar med våra målsättningar, säger Inger Damlin, FSL:s förbundsordförande.

Extra fullmäktigemöte

Lärarfacket OAJ sammankallade till ett extra fullmäktigemöte 10.3.2022. Fullmäktige gav OAJ:s styrelse fullmakt att fatta beslut om ytterligare eventuella organisatoriska åtgärder.

Uppdatering 16.3.2022:

Arbetsminister Tuula Haatainen har på riksförlikningsmannens förslag flyttat fram strejken med två veckor. Strejken genomförs därmed 12-13.4 om ingen lösning nås före det.