OAJ ger strejkvarsel

_O9A0955-2
OAJ:s och förhandlingsorganisationen FOSU:s ordförande Olli Luukkainen tar till konfliktåtgärder.

Lärarfacket OAJ har genom förhandlingsorganisationen FOSU varslat om en tvådagarsstrejk i Jyväskylä och Rovaniemi. Strejkvarslet gäller lärarna inom småbarnspedagogiken och inom den grundläggande utbildningen. I Rovaniemi berörs även gymnasielärarna. Totalt berörs över 2200 OAJ-medlemmar av strejken.

Tonen på arbetsmarknaden skärps. Undervisningssektorns fackorganisation OAJ gav på måndag (7.3.2022) ett strejkvarsel som berör lärarna i Jyväskylä och Rovaniemi. Strejken planeras till den 23-24.3.2022.

– Det är aldrig en bra tidpunkt för en strejk, och OAJ vill i första hand få avtal genom förhandlingar. Vi är fortfarande mitt uppe i en pandemi och jämfört med kriget i Ukraina är det här småsaker. Men också i en kris är det viktigt att bygga framtiden, säger Olli Luukkainen, ordförande för OAJ.

– Den offentliga sektorn är samhällets ryggrad. Trots det släpar lönerna fortsättningsvis efter. Med de här åtgärderna visar vi att vi nu menar allvar. Utan förändring blir det inget avtal, säger Inger Damlin, ordförande för Finlands svenska lärarförbund. 

Den sista februari löpte kollektivavtalen för kommunsektorn ut och samma dag avbröts även förhandlingarna om ett nytt avtal. Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivaren KT meddelade att det inte finns förutsättningar att fortsätta förhandlingarna.

– Vi var tvungna att utfärda ett strejkvarsel för att påskynda avtalsförhandlingarna som stampar på stället och för att nå en lösning så snart som möjligt. Alla kritiska punkter är fortfarande öppna, såsom löneprogrammet, löneförhöjningarna och avtalsperiodens längd, säger OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos.

Löneprogram svår nöt att knäcka

Stötestenen blev uppenbarligen det fleråriga löneprogram som de kommunala arbetstagarna efterlyser. Vårdfacken Tehy och Super kräver ett femårigt löneprogram som årligen skulle ge en löneförhöjning på 3,6 procent utöver den allmänna förhöjningen. Lärarfacket OAJ har för sin del inte i offentligheten preciserat sina krav, men ordförande Olli Luukkainen har slagit fast att ett löneprogram under inga omständigheter kan gälla endast vårdarna. Enligt arbetsgivarparten KT:s beräkningar skulle ett löneprogram för hela kommunsektorn kosta 12,4 miljarder euro under en tidperiod på fem år.

– De extra löneförhöjningar som föreslagits överskrider välfärdssamhällets bärkraft, säger KT:s vd Markku Jalonen i ett pressmeddelande.

Strejkvarsel även inom vården

Också vårdarna har varslat om strejk.  Vårdfacken Tehy och Super har gett ett strejkvarsel i sex sjukvårdsdistrikt. Strejken bryter ut den 18 mars och varar i två veckor, om inget förhandlingsresultat nås före det. Den omfattar 25 000 vårdanställda.

– Det verkar som om KT är den enda instansen i landet som inte erkänner att det är brist på vårdare, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

– I nuvarande läge är strejkvarslet överdimensionerat och oansvarsfullt, menar för sin del Markku Jalonen.

Också Offentliga sektorns union JAU har gett ett strejkvarsel.

Övertidsförbud

Ett förbud mot övertidsarbete och skiftbyte i kommunsektorn trädde i kraft måndag 7.3. Förbudet gäller hela landet med undantag av Åland.  Det omfattar i huvudsak kommunalt anställda OAJ-medlemmar, och därmed också FSL-medlemmar, som är lärare inom småbarnspedagogik. 

Förbudet gäller de lärare inom småbarnspedagogik som är i arbetsavtalsförhållande. Lärare i tjänsteförhållande kan enligt lagen inte delta i förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte.

– Det här är en åtgärd för att sätta press på arbetsgivarna och få fart på förhandlingarna säger Inger Damlin.

Förbudet är i kraft fram till söndag 13.3.

Avtal på statliga sidan

Trots att tonläget på arbetsmarknaden skärps har också vissa framsteg gjorts. När det kommer statens tjänste- och arbetskollektivavtal har man enats om ett avtal som ger en allmän löneförhöjning på två procent från och med den 1.6.2022. Avtalet är av modellen 1 plus 1 år. Inom avtalsområdet finns drygt 600 OAJ-medlemmar.

OAJ:s fullmäktige har sammankallats till ett extra möte torsdag 10.3.2022. På agendan finns sannolikt utvidgade konfliktåtgärder.

Uppdatering 16.3.2022:

Arbetsminister Tuula Haatainen har på riksförlikningsmannens förslag flyttat fram strejken med två veckor. Strejken genomförs därmed 6-7.4 om ingen lösning nås före det.