”Jag mårar å på”

IMG_6230
En fjäder i hatten för Monica Östman.

Monica Östman vid Replot-Björkö skola belönas av Korsholms svenska lärarförening med utmärkelsen En fjäder i hatten. Hon har i 30 år fungerat som skolombud.

– Jag är tacksam och ödmjuk. Inte hade jag räknat med att få en så fin utmärkelse. Jag ”mårar å på”, som man säger på dialekt, och gör jobbet för jag känner att det är en bra sak. Det är roligt om det uppskattas, säger Monica Östman.

– Monica är intresserad, engagerad och positiv. Man kan lita på att om lärarföreningen arrangerar ett evenemang så är hon där, säger Anna Nylund, ordförande för Korsholms svenska lärarförening.

Monica Östman är klasslärare vid Replot-Björkö skola sedan hösten 1995. Lärarbanan inleddes några år tidigare vid Söderuddens, som också ligger på Replot men numera är indragen. När hon började fanns det fem skolor på ön. Idag är de två till antalet, Replot-Björkö skola och Vallgrund skola. Om Monica har varit Replot trogen kan man säga det samma om uppdraget som skolombud. Hon blev skolombud mer eller mindre omgående och har därmed ett 30-årigt perspektiv. På 90-talet hängde man upp en lapp på skolans anslagstavla. Idag ser informationsflödet lite annorlunda ut.

– Nu används många digitala forum och informationsflödet har vuxit mycket. Lärarföreningen har bra följt sin tid och blivit synligare för medlemmarna, säger Monica.

Hur viktig är den lokala lärarföreningen i Korsholm?

– Jätteviktig. Föreningen har en bra dialog med arbetsgivaren och lyfter fram medlemmarnas åsikter. Lärarnas vardag synliggörs och föreningen för fram vilka resurser vi behöver för att kunna göra ett bra jobb. Det känns tryggt för oss på fältet.

Ordförande Anna Nylund betonar för sin del skolombudens roll i föreningen.

– Dialogen med skolombuden är guld värd, då får in fler perspektiv. Vi försöker träffa dem 1-2 gånger per läsår, säger Anna.

Dialogen med skolombuden är guld värd, säger Anna Nylund, ordförande för Korsholms svenska lärarförening.

Skolombuden i en nyckelroll vid rekrytering

Vid sidan av att fungera som en länk mellan den lokala lärarföreningen och skolan hör också rekrytering av nya medlemmar till skolombudets uppgifter. Det har enligt Monica inte varit betungande eller svårt. FSL har en hög anslutningsgrad och lärarna är i regel positivt inställda till förbundet.

– Medlemmarna litar på att FSL gör ett bra jobb, och för lärarnas talan. Man har en tillit till sitt fackförbund, säger Monica.

Var det en självklarhet för dig att gå med i FSL?

– Jag gick redan under studietiden med i studerandeföreningen, så det var naturligt att fortsätta därifrån.

Workshopar i samarbete med arbetsgivaren

Monica Östman, och många andra eldsjälar inom FSL, tilldelades utmärkelsen En fjäder i hatten på Världslärardagen. Dagen till ära arrangerade lärarföreningen i Korsholm i samarbete med arbetsgivaren så kallade pedagogiska caféer där välmående var det övergripande temat. Lärarna i Korsholm kunde under eftermiddagen delta i en handfull olika workshopar, till exempel yoga, pausgymnastik och ett infopaket om sömnens betydelse. Också en dos facklig information fanns på programmet då FSL-duon Pocke Wikström och Jens Mattfolk föreläste om lärarens skyldigheter och rättigheter. Eftermiddagen gav deltagarna en halv fortbildningsdag. En win-win situation, konstaterar Anna Nylund. Och som socker på botten bjöd lärarföreningen sina medlemmar på en bit mat på kvällen.

– Nu blir middag på Strampen, och i morgon har jag på mig mössan i skolan, säger Monica Östman.

En fjäder i hatten

FSL uppmärksammade på Världslärardagen 5.10 lokala eldsjälar med utmärkelsen En fjäder i hatten. Samtliga pristagare finns på FSL:s webbplats.

Text och foto: Mattias Fagerholm