Finländarnas vitsord till lärarna: 9

Peter_engagerad_ny
FSL:s kampanj vill visa på det engagemang som finns inom lärarkåren.

Finländarna anser att lärarna är en av de viktigaste yrkesgrupperna med tanke på landets framtid. Det framgår i en underökning som Taloustutkimus har gjort på uppdrag av Undervisningssektorns fackorganisation OAJ. Endast läkarna upplevs som en viktigare yrkesgrupp.

Läkare, lärare och sjukskötare. Där är top-tre listan när finländarna listar de viktigaste yrkena med tanke på Finlands framtid. Det enligt Taloustutkimus kartläggning. Och de facto konkurrerar undervisningssektorns personal med läkarna om första platsen, om man inkluderar forskarna i lärarskrået.

På skalan 4-10 får lärarna vitsordet 9,03 på frågan hur mycket man uppskattar lärarnas arbete. Finländarna skriver under att läraryrket är viktigt för hela samhället, att jobbet är ansvarsfullt och krävande.

I synnerhet kvinnor, åldersgruppen 25-34 åringar, studerande och barnfamiljer uppger att de uppskattar läraryrket. Geografiskt sett uppskattas lärarna mest i västra Finland och i huvudstadsregionen.

Lärarna känner inte av uppskattningen

Också om finländarna uppskattar lärarkåren är det inte alltid något som lärarna själva känner av. I OAJ:s så kallade Feelingmätare uppgav endast 44 procent av respondenterna att deras arbete uppskattas. Lärarna får utstå kritik och arbetet påverkas av bristande resurser. 2125 OAJ-medlemmar svarade på frågan i januari-februari.

– Kärnan i lärararbetet är att kunna ge förutsättningar för en bra framtid för elever i alla åldrar. Idag måste ändå lärarna sätta för mycket tid på annat än undervisning. För att varje barn och ungdom ska få det stöd de behöver, måste läraren kunna fokusera på det viktigaste, det vill säga att främja lärandet. Läraren måste ha tid att möta eleverna som individer, säger Olli Luukkainen, ordförande för OAJ.

Uppskattat men lågavlönat

Nästan hälften av finländarna anser att lärarnas lön är för låg. I synnerhet studerande och i huvudstadsregionen uppger man att lärarlönen är för låg. Så gott som alla respondenter sköt ner påståendet att lärarnas lön skulle vara för hög.

– För att bevara läraryrket lockande, måste mera uppskattning visas. Lärarna borde få bättre respons och uppskattningen genomsyra politikernas beslut som påverkar anställningsförhållandena och indirekt även lönepotten. Här är förstås arbetsgivarnas löneuppgörelser i nyckelställning, säger Luukkainen.

Finländarna vill se utbildningssatsningar

Taloustutkimus undersökning visar också att finländarna önskar konkreta åtgärder av beslutfattarna. 85 procent anser att finansieringen för utbildning, fostran och forskning borde vara på minst samma nivå i Finland som i de övriga nordiska länderna.

– Riksdagsledamöterna borde absolut göra en tydlig linjedragning om saken i den utbildningspolitiska redogörelsen som nu bereds, säger Luukkainen.

Två av tre respondenter uppger att det är viktigt att kommunalvalskandidaterna vill förbättra utbildningen i kommunen.

Undersökningen i korthet:

  • Genomförd av Taloustutkimus i januari 2021.
  • 1005 deltog i undersökningen.
  • Resultatet representerar finländarnas åsikter i åldern 15–79 år.
  • Åland medverkar inte.