Sits på Zoom i grupprum

party laptop
Sits vid laptopen fungerar helt okej.

I mitten av april ordnade studerandeföreningarna HanSe och Hosk vid yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors en sits med temat ”2000-talets sits” för den som ”saknar 2000-talet med fantastisk musik och supersnyggt mode”.

Arrangörerna skickade i god tid ut en länk till sitsen samt ett sångblad och ett menyförslag med både förrätt, huvudrätt och dessert, för att deltagarna i stort sett skulle äta samma saker. Huvudrätten var pizza. Ungefär trettio personer deltog i festen.

– Man åt i grupprum med ett tiotal deltagare, berättar två av de deltagande studerandena som önskar förbli anonyma.

Grupprum är alltså det som i vardagligt tal kallas ”breakout room”

Hur var det att sitta på middag via Zoom?

– Det gick helt okej. Folk pratade nog med varandra i grupprummet. Vi presenterade oss och berättade om oss själva, berättar de två studerandena som studerar för andra året och deltog i sin första sits under detta studieår.

Till saken hör att studenterna på olika utbildningsenheter inte nödvändigtvis alls känner varandra eftersom studierna nu i ett drygt år skett på distans. Framför allt gäller ju detta dem som inledde sina studier i fjol på hösten, de har inte ens träffat sina kurskamrater, för att inte tala om studerande på högskolans andra utbildningslinjer.

Lång sittning

Inloggningen öppnade kl. 18.30 och sitsen drog i gång kl. 19.Den räckte ganska länge, över tre timmar vilket är ovanligt, berättar de här två studerandena, som jämför denna virtuella sits med en riktig.

– Då sitter man vid matbordet i ett par timmar och förflyttar sig sedan till någon efterfest.

Denna gång fanns av förståeliga skäl ingen planerad efterfest, men de som ville kunde bli kvar på Zoom för att umgås efter den egentliga sitsen.

Flera av de deltagande hade samlats ”på riktigt” i mindre grupper och använde sig av en gemensam dator.

Baka munkar virtuellt

Den här sitsen var gratis för de deltagande, men det gick att som minne av denna sits köpa ett ”halarmärke” (en dekal som sys fast vid den overall som studerandena använder vid fester av detta slag).

Studerandeföreningar vid Aracada och också på annat håll har också tidigare arrangerat virtuella sitsar på nätet och inför Valborgsfirandet finns det möjlighet att träffas online för att brygga mjöd och lära sig baka munkar.

Tom Ahlfors