Nytt år – nya kolumnister

_D9B7958
Jag hoppas att den här regeringsperioden skall vara början på en längre utveckling där utbildningens finansiering växer, säger Li Andersson.

Undervisningsminister Li Andersson kommer under våren att fungera som kolumnist i tidningen Läraren.

Också Pia Rehn Bergander, med ursprung i Österbotten men sedan länge bosatt i Sverige, kommer att medverka med några kolumner. Pia har under de senaste åren varit verksam som rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), en statlig rättighets- och stödaktör som arbetar för alla elevers rätt till en framgångsrik skolgång, oavsett funktionsförmåga. 

Hon är för tillfället tjänstledig för att färdigställa den första svenska boken om så kallade dubbelt exceptionella elever. Med dubbelt exceptionella elever avses elever som trots hög begåvning ofta befinner sig i svårigheter i skolan på grund av parallella funktionsnedsättningar som ofta förblir oupptäckta.

Kolumnistkvartetten kompletteras med Jonas Forsman och Jens Berg. Jonas är lärare i historia och samhällslära vid Brändö gymnasium.

Jens är företagare och publicist. Han har bland annat ett förflutet som Hufvudstadsbladets chefredaktör.

Kolumnister våren 2020

NrKolumnistKolumn
1Jens BergDags för årtiondet när vi zoomar ut
2Jonas ForsmanNågot gammalt, något nytt
3Li AnderssonFörändrat samhälle kräver förändrad läroplikt
4Pia Rehn BerganderVarför är den finländska skolan bättre än den svenska?
5Jens Berg
6Jonas Forsman
7Pia Rehn Bergander
8Li Andersson
9Jonas Forsman
10Pia Rehn Bergander