Regeringen drar i nödbromsen men distansundervisning inte aktuellt

corona korsholm tomt klassrum
Jullovet förlängs inte.

Regeringen har dragit i den så kallade nödbromsen och infört en mängd restriktioner för att försöka förhindra att omikronvarianten av coronaviruset sprids explosionsartat. Någon nationell rekommendation om distansundervisning blir det dock inte.

– Vi vet att coronapandemin har slagit hårt mot barn och unga. Restriktioner som drabbar dem skall vara den sista åtgärden, sade undervisningsminister Li Andersson på regeringens presskonferens (22.12.2021)

Därmed kommer regeringen inte med någon nationell rekommendation om distansundervisning inom den grundläggande utbildningen eller för andra stadiet. Enligt THL har kortare tider av distansundervisning en rätt liten betydelse i smittspridningen.

Möjligheten att förlänga jullovet har också kastats fram, men inte heller det är aktuellt.

Regeringen rekommenderar dock att högskolorna verkar på distans fram till 16.1.2022. Det är ändå högskolorna själva som fattar beslutet och i många fall har de studerande ännu inte inlett vårterminen i medlet av januari.

THL och Undervisnings- och kulturministeriet har uppdaterat sina rekommendationer för undervisningssektorn. Undervisningsgrupperna inom småbarnspedagogiken och inom den grundläggande utbildningen skall hållas åtskilda, större samlingar skall undvikas och de lokala smittskyddsmyndigheterna kan rekommendera munskydd också i de lägre klasserna.

– I exempelvis Helsingfors har man en rekommendation om munskydd från årskurs tre och i Åbo från årskurs ett. Erfarenheterna från olika håll i Finland är goda och jag uppmanar kommunerna att ta i bruk munskyddsrekommendationen, sade Li Andersson.

Undervisningsministern betonade att alla andra knep bör testas innan man går in för distansundervisning.  Utbildningsanordnarna har fortsättningsvis möjlighet att, om smittläget så kräver, stänga läroinrättningar och gå in för exceptionella undervisningsarrangemang, i klartext distansundervisning.

– Vi måste trygga elevernas möjlighet att gå i skola, sade Andersson.

Enligt rekommendationen skall lärarmöten i första hand hållas på distans och undervisningspersonalen skall i mån av möjlighet undvika att flytta mellan olika skolenheter.

Nu skall även barn som är över 5 år erbjudas vaccin. Hittills har endast barn i åldersgruppen 5-11 år vaccinerats om de tillhör en riskgrupp. Också arbetsplatshälsovården skall börja vaccinera den arbetsföra befolkningen. Regeringen fattar beslut i frågan senare idag (22.12.2021.)