Jens Berg

Dags för årtiondet när vi zoomar ut

Det finns ett ögonblick som enligt mig definierar hela 2010-talet. Det var när den färska finansministern och Centerns partiledare Katri Kulmuni ordnade sin Instagram-omröstning om finländarna i lägret i syriska Al-hol. Ska vi ta hem endast barnen eller också mammorna?

Omröstningen symboliserar utvecklingen under ett decennium. Ytan vann över djupet. De enkla svaren konkurrerade ut de komplexa resonemangen. En motsvarande omröstning hade varit otänkbar för tio år sedan.

Populismen hade ett gyllene årtionde. Britterna visade tummen ner för Europa, USA twittrade fram en skrävlare till president och de brunsvarta partierna blev störst i många länder, bland annat i Finland.

Det var årtiondet när vi trodde att digitaliseringen skulle lösa våra problem. Digitala innovationer och tekniska hjälpmedel skulle föra människorna närmare varandra, öka kunskapen och höja livskvaliteten. I stället använde vi de nya plattformarna till att öka polariseringen och till att göda fördumningen. I stället för att försöka lösa exempelvis klimatkatastrofen eller bristen på rent vatten använde vi tiden till att sprida felstavat hatprat.

Sociala medier är en god dräng men en dålig herre. Under 2010-talet exploderade användningen. Ser man på sociala medier och bloggar som primär nyhetskälla var utvecklingen remarkabel. Under 2019 uppgav nästan var fjärde finländare under 35 år att sociala medier och bloggar är deras huvudsakliga nyhetskälla. År 2014 var motsvarande siffra två procent. Samtidigt tappade det tryckta ordet terräng. I fjol uppgav endast nio procent av samtliga finländare att den tryckta tidningen är deras huvudsakliga nyhetskälla.

Sociala medier är en god dräng men en dålig herre.

Det var årtiondet när vi tappade bort sammanhanget. Kopplingen mellan orsak och verkan suddades ut.

En ledares uppgift, och till ledare räknar jag självfallet lärare, har alltid varit att försöka skapa sammanhang. Att resonera hur saker och fenomen hänger ihop. Nu om någonsin blir den uppgiften ännu viktigare.

Vi har tillgång till all världens information, men vi konsumerar den i allt mindre beståndsdelar. Vi har börjat navigera i världen via inzoomade närbilder. Ledarnas, lärarnas och journalisternas viktigaste uppgift blir därför att zooma ut och inleda ett resonemang med frågan: Hur passar de här detaljerna in i helheten?

En återgång till ett analogt samhälle finns inte. Digitaliseringen av tjänster, information och inlärning kommer att rulla vidare. Men vår uppgift blir att omvandla herren till dräng.

Vår uppgift blir att göra 2020-talet till årtiondet där svaren på frågorna tillåts vara komplexa och svåra.

Jens Berg är företagare och publicist.

Läs också:

Nytt år – nya kolumnister