Läraren i ny tappning

Tidningen Läraren fyller i år 125 år. Föregångaren, Tidskrift för folkskolan och folkhögskolan, började utges redan år 1894. Det gör Läraren till en av de äldsta facktidskrifterna i vårt land.

Jubileumsåret till ära har Läraren förnyat sin webbplats. Tanken är att i större utsträckning än tidigare publicera redaktionellt material även i digital form.

Tidningen Läraren kommer även framöver att ges ut på papper. År 2020 utkommer tidningen med 20 nummer.

– Nya digitala landvinningar står inte i ett motsatsförhållande till en välgjord papperstidning, konstaterar chefredaktör Mattias Fagerholm i sin ledartext ”Vital 125-åring nu också digital”.

Den som vill ha nyheter direkt i mobilen kan kostnadsfritt ladda ner FSL:s app Lärarrummet. Även där publiceras nyheter från Lärarens webb.

Läraren har, som ett led i 125-års firandet, vidtalat en handfull namnstarka personer att medverka med en kolumn. Kolumnerna publiceras också på Lärarens webbplats.

Läraren är den enda svenska tidningen i vårt land som är fokuserad på utbildningsfrågor.

Läraren årsmodell 1982.

Tyck till om Läraren

Vad tycker du om Lärarens nya webbplats?

Se resultat

Loading ... Loading ...

Hur läser du Läraren?

Se resultat

Loading ... Loading ...