Här är vårens kolumnister

åse fagerlund
Åse Fagerlund är först ut av kolumnisterna.

Kvartetten som bidrar med kolumner i tidningen Läraren våren 2021 är Anders Adlercreutz, Åse Fagerlund, Johanna Berlin och Pia Rehn Bergander.

Först ut bland kolumnisterna är forskare och psykoterapeut Åse Fagerlund. Hon leder en forskargrupp vid Folkhälsan som jobbar med att stärka välbefinnandet bland barn och unga.

– Vi använder oss av metoder som går under benämningen positiv psykologi. Det handlar inte om att sopa det svåra under mattan eller om något ytligt positivt tänkande. Det är fråga om att se resurserna, att utgå från styrkorna och att med att med mycket konkreta metoder stärka det psykiska välbefinnandet, säger Fagerlund.

– Det här är saker man redan jobbar med i skolorna och många lärare gör ett fint jobb. Det här kompletterar och ger systematik i deras arbete.

Hur jobbar ni konkret?

– Vi går till exempel ut till skolor och i samarbete med klassläraren håller vi lektioner i välbefinnande. Det sker i samarbete med skolan och det är viktigt att det är något som lärarna upplever som ändamålsenligt. Under ett år får eleverna en lektion välbefinnande i veckan. Så analyserar vi hur barnen mådde före och hur de mår efteråt.

Motsvarande arbete har gjorts med skolpersonal och föräldrar och just nu pågår ett projekt i nio finlandssvenska gymnasier där en kurs i välbefinnande och stresshantering har utarbetats.

– Inom forskargruppen har vi utbildat lärarna och de drar en kurs i sina gymnasier. Och så kartlägger vi studerandes mående före och efter. Vi tittar exempelvis på stresshormoner och andra fysiologiska mått för att se vilken effekten är.

Vilka teman kommer du att ta dig an i dina kolumner?

– Mitt område är barns välbefinnande. Hur kan vi stärka välbefinnandet bland barn och unga? Jag har alltid tyckt om att skriva så det skall bli jätteroligt.

Du har också ett bokprojekt på gång. Vad handlar det om?

– Det är lektionsplaner för lärare i grundskolan i hur man kan stärka välbefinnandet. Jag vill dokumentera vårt forskningsprojekt så att vi kan sprida det till många fler. Många lärare har efterlyst konkreta tips. Det här är en väg för lärarna att börja jobba med det här frågorna.

Boken ges ut av Natur & Kultur under detta år.

Adlercreutz, Berlin och Rehn Bergander kompletterar kvartetten

Anders Adlercreutz är riksdagsledamot (SFP) och ordförande för Svenska riksdagsgruppen. Han är också ordförande för kommunfullmäktige i Kyrkslätt. Adlercreutz har en kontaktyta till skolvärlden i och med att han verkar som ordförande för förbundet Hem och skola.

Anders Adlercreutz är ordförande för Svenska riksdagsgruppen och kolumnist i tidningen Läraren.

Johanna Berlin är klasslärare vid Drumsö lågstadieskola i Helsingfors. Berlin är aktiv inom projektet Skolan i rörelse.

Pia Rehn Bergander är sedan tidigare bekant för Lärarens läsekrets. Rehn Bergander har varit verksam som rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), en aktör i Sverige som arbetar för alla elevers rätt till en framgångsrik skolgång, oavsett funktionsförmåga. 

Hon är aktuell med en bok om så kallade dubbelt exceptionella elever. Med det avses elever som trots hög begåvning ofta befinner sig i svårigheter i skolan på grund av parallella funktionsnedsättningar.

I varje nummer av tidningen Läraren ingår en kolumn av en utomstående skribent. Den gemensamma nämnaren är att kolumnisterna på sätt eller annat tangerar Lärarens bevakningsområde, dvs skola och utbildning.

Läs också:

Åse Fagerlund: Svårt att upprätthålla nyårslöften

Text: Mattias Fagerholm