Läsarna vill ha tidningen Läraren i pappersformat

JULhälsning
Tom Ahlfors och Mattias Fagerholm önskar alla läsare en god jul.

De finlandssvenska lärarna vill läsa tidningen Läraren i pappersform, inte digitalt. Det framgår av FSL:s medlemsundersökning.

– Jag läser alltid Läraren samma dag som den kommer i postlådan och återkommer till den några gånger. Det är faktiskt en av de få papperstidningar vår familj har kvar, annars läser vi tidningarna på nätet.

Det uppger en läsare i FSL:s medlemsundersökning från slutet av 2021. Omkring 1500 lärare medverkade i kartläggningen som gjordes av Åbo Akademi. Medlemmarnas stöd för tidningen Läraren i pappersform kan ses som rätt kompakt. 77 procent av respondenterna uppger att de hellre läser artiklarna i papperstidningen än på webben.

Några kommentarer ur undersökningen:

– Jag gillar att läsa papperstidningen, då får jag inte sjukt i nacken.

– Hela livet är digi så man vill ha annat också.

– Om tidningen endast fanns på webben skulle jag inte läsa den. Skulle glömma bort den, så bra att den kommer med posten.

– Kämpa för papperstidningens fortlevnad. I den finlandssvenska lärarkåren finns många gamyler som föredrar papper.

Det digitala som komplement

En viss förskjutning mot det digitala har ändå skett. På frågan ”Läser du tidningen Läraren på tidningens webbplats?” svarar 74 procent nej medan motsvarande siffra år 2011 var 90 procent. I november 2019 gjorde tidningen Läraren en rätt omfattande digital reform, byggde ut webbplatsen och började i större utsträckning än tidigare publicera material också digitalt. Trots att läsarna rätt entydigt signalerar att man vill bevara papperstidningen visar webbstatistiken att Lärarens artiklar också läses digitalt.

– Jag läser hellre papperstidningen, men det är enkelt att gå och leta på nätet om man vill läsa en artikel på nytt. Det kan ju hända att papperstidningen har åkt i insamlingen, konstaterar en läsare.

Är läsarna nöjda?

Är du tillfreds med tidningen? Även den frågan ställdes i FSL:s medlemsenkät. 68 procent av respondenterna svarade ”ja, i allmänhet”. Här kan man skönja en positiv trend, då 50 procent av respondenterna i motsvarande medlemsundersökning år 2017 uppgav att de är tillfreds.

– Alltid lika roligt då man ser att Läraren ligger i postlådan. Mångsidigt innehåll och välskrivna artiklar och reportage. Tidningen har utvecklats i positiv riktning, kommenterar en läsare.

Vad vill du läsa om?

På frågan vilka teman de finlandssvenska lärarna vill läsa mera om seglar svarsalternativet ”pedagogiska metoder” upp som en av favoriterna. Även skolreportage och fackpolitiska riksnyheter är två teman som kommer högt på läsarnas önskelista.

– Mera fackligt och mindre pedagogiskt trams, framhåller en läsare.

– Skriv gärna mer om pedagogik och lärarvardag. Jag förstår att det fackliga är centralt, men mitt fackliga engagemang hör absolut ihop med det intresse och den stolthet som kommer från arbetet i sig, vidhåller en annan läsare.

Mest läst på Lärarens webbplats 2022:

  1. Här är FSL-kandidaterna
  2. Inget medlingsbud av förlikningsnämnden
  3. Martin Ahlskog FSL:s röstkung
  4. Snart gapar katedrarna tomma
  5. Varför är den finländska skolan mer stabil än den svenska?

Text: Mattias Fagerholm
Grafik: Chribbe Aarnio
Illustration: Sebastian Dahlström