Inget medlingsbud av förlikningsnämnden

Gordisk knut

Den förlikningsnämnd som är tillsatt för att lösa den kommunala arbetsmarknadstvisten kommer inte med något medlingsbud. Därmed bryter med all sannolikhet de aviserade strejkerna ut 3.5.

– Förlikningsnämnden bedömer att det är omöjligt att ge ett medlingsbud i det här skedet. Parterna är för långt ifrån varandra när det kommer till lönefrågan och hur man skall utveckla lönesystemet, skriver nämndens ordförande Elina Pylkkänen på Twitter.

Tidigare i veckan aviserade Pylkkänen att ett medlingsbud troligen är att vänta, men nu är bedömningen att det inte finns några förutsättningar. I ett pressmeddelande säger ändå Pylkkänen att arbetet fortsätter.

– Det som gör det svårt att hitta en lösning är att den ekonomiska utvecklingen är svår att förutspå och vilka lösningar samhället på lång sikt har råd med, säger Pylkkänen.

– Det ekonomiska läget präglas av en osäkerhet på grund av kriget i Ukraina. Alla ekonomiska prognoser har skruvats nedåt. Det är viktigt att en lösning på konflikten inte leder till ett ökat löne- och inflationstryck, säger hon.

”Hoppas nämnden inte kastar in handduken”

Vid Finlands svenska lärarförbund är man besviken över att förlikningsnämnden inte kom till skott ännu.

– Jag är besviken. Det är uppenbart att staten inte har dragit sitt strå till stacken. Jag hoppas att nämnden gör sitt yttersta för att hitta en lösning inom en snar framtid, säger FSL:s ordförande Inger Damlin.

Elina Pylkkänen säger att förlikningsnämndens arbete inte avbryts, men att det är för tidigt att säga när ett eventuellt medlingsbud är att vänta.

– Förlikningsnämnden sträckte upp sina händer. Tiden får utvisa vad som sker härnäst. OAJ och Fosu hade självklart haft beredskap att fortsätta förhandla, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Strejk 3.5

I och med att förlikningsnämnden inte kommer med något medlingsbud betyder det att den strejk som har utlysts till 3.-9.5 bryter ut. Strejkvarslet berör Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Åbo, Uleåborg, Rovaniemi, Jyväskylä, Tammerfors och Kuopio.

Arbetsminister Tuula Haatainen har redan en gång flyttat fram strejken i huvudstadsregionen. Så i Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla står det klart att strejken bryter ut 3.5. I de övriga städerna finns ännu en liten möjlighet att Haatainen flyttar fram strejken, men det beslutet bör fattas senast tre dagar innan strejken inleds.

Artikeln uppdateras