Mattias Fagerholm

Vital 125-åring nu också digital

”På ett af de samkväm, hvilka under senaste julferier anordnats, framlades förslaget att man borde utgifva en svensk tidskrift för folkskolan och folkhögskolan i vårt land. Samtliga deltagande hälsade detta med bifall.”

 Så lyder upptakten till att Tidskrift för folkskolan och folkhögskolan grundades år 1894. Idag, 125 år senare, heter tidningen Läraren. Man kan med andra ord lugnt påstå att Läraren står på en solid historisk grund.

”Priset för en årgång af Tidskriften utgör 3 mark 50 penni.” För den summan kunde folkskollärarna bland annat läsa om Den trogna lärarens lön och om Folkskollärarnas löneförhöjning. Drygt 100 år senare står lärarna inför en avtalsrörelse och rubriker med samma tematik kommer säkerligen att bli aktuella igen. Mycket har förändrats på 125 år, men grunduppdraget består.

Den som bläddrar i gamla årgångar av tidningen Läraren kan lätt road notera hur samtiden präglat både innehåll och utseende. Ser man till medievärlden har utvecklingen det senaste årtiondet varit hisnande och digitaliseringen har förändrat mediebeteendet och därmed även mediehusens verksamhetsförutsättningar.

För att bättre kunna svara på morgondagens krav tar Läraren nu ett lite mer resolut digitalt kliv framåt.

Tidningen Läraren är en liten med naggande god aktör på det finlandssvenska mediefältet. Givetvis påverkas även vi då medielandskapet förändras. För att bättre kunna svara på morgondagens krav tar Läraren nu ett lite mer resolut digitalt kliv framåt. Läraren har en nylanserad webbplats som skapar förutsättningar för att i större utsträckning än tidigare publicera material också digitalt.

I grund och botten handlar det om att vi vill betjäna våra läsare på bästa möjliga sätt. Vid sidan av den traditionella papperstidningen är det nu också möjligt att exempelvis i mobilen ta del av material som redaktionen producerar. Vi hoppas att läsarna, i likhet med år 1894, hälsar detta med bifall.

Samtidigt är det skäl att påminna om att papperstidningen Läraren är en vital produkt och ett kontinuerligt utvecklingsarbete pågår.  Nya digitala landvinningar står inte i ett motsatsförhållande till en välgjord papperstidning. Vi har skäl att vara stolta över Lärarens långa traditioner och det är ett arv som förpliktar och som vi vill värna om.