Inger Damlin

Vi formar framtider

”Grattis till er! Här i Sverige står lärarna inte så högt i kurs.” Så kommenterar en av mina vänner resultaten från den undersökning som Taloustutkimus gjort för OAJ:s räkning kring finländarnas uppskattning för lärarna.

Ungefär tusen respondenter i åldern 15–79 år deltog i den stora undersökningen, som glädjande nog visar att lärarna är en av de viktigaste yrkesgrupperna (jämsides med läkarna) med tanke på landets framtid. 

Det traditionella lärararbetet anses vara viktigt för att ge elever möjlighet ta till sig ny kunskap och nya färdigheter. Lärarna är på ett synligt sätt med och formar vår framtid, på individnivå men också samhället som helhet. Finländarna ser det viktiga uppdrag som lärare och rektorer har. Det här är en fantastiskt fin dimension av lärararbetet, någonting som är viktigt att bära med sig till jobbet varje dag och tryggt att ha med sig i framtiden. 

Samtidigt är det märkligt att när OAJ undersöker lärarnas upplevelser (OAJ:s feelingmätare med ett par tusen respondenter) visar det sig att mindre än hälften känner att det lärararbete som görs uppskattas. Naturligtvis är knappa resurser, hög arbetsbelastning och en löneutveckling som släpar efter avgörande bakgrundsfaktorer till detta. Känslan som finns korrelerar inte med den uppskattning för lärarna som samhället känner, snarare tvärtom.

Lärare är plikttrogna skolproffs som med en högskolebaserad utbildning i ryggen och styrdokument som sina närmaste redskap, garanterar kvalitet. Ledsamt nog möts vi allt oftare av en kritisk “skolan borde”-diskussion i pressen. Det handlar om undersökningar där problem identifierats eller samhällsfenomen som gått snett. Just i de ögonblicken ger externa experter ofta enkla lösningar på komplexa problem utan att beakta skolan som ett ekosystem som är summan av alla sina delar.

“Bättre vetande” och svartmålande är inte en speciellt fruktbar väg att gå. Vi behöver öppenhet och tilltro till styrdokumenten och en konstruktiv och ärlig debatt där man ser brett på skolan som instans med tillväxt och välmående som röd tråd.

För att läraryrket framöver ska vara attraktivt och uppskattat och för att bibehålla ett utbildningssystem i världsklass, krävs synliga tilltag och inte enbart ord uttalade i valtider eller i festtal. Finland måste se över resurserna för utbildning och forskning, granska lagar och styrdokument för att kunna positionera sig i världsklass. Det finns inga genvägar.

Under 2021 kommer FSL vara en del av det omfattande arbete kring en högre lärarstatus som OAJ gör – ett mycket viktigt jobb för var och en av oss.