Christer Holmlund

Välkomna till FSL!

Vi har alla läst eller hört om att fackförbundens attraktionskraft minskat under den senaste tiden och att allt färre unga ansluter sig till fackförbund. Detta ska tas på största allvar.  

Även vi har funderat över hur vi kan bibehålla vår höga anslutningsgrad. Vi har i vår verksamhetsplan för året 2020 lyft fram detta. I planen strävar vi efter att öka medlemsantalet och vi vill värna om dem som redan är medlemmar. Dessa frågor diskuterade FSL:s styrelse på ett seminarium i januari och fann flera vägar att gå vidare längs. Styrelsen konstaterade bland annat att medlemsfördelar och -förmåner lätt hamnar i skymundan.

Med tanke på utmaningarna gällande rekrytering av medlemmar kan vi stolt meddela och välkomna en ny förening till vårt förbund. Vår 32: a förening Ålands Barnträdgårdslärare r.f. anslöt sig till vårt förbund 10.2.2020. Detta inne bär att vi nu får drygt 100 barnträdgårdslärare (på Åland heter de ännu så) till i förbundet.

Det betyder också att vi nu har tre föreningar på Åland då också Ålands lärarförening r.f. och Ålands gymnasielärare r.f. är medlemsföreningar. FSL täcker alltså allt från småbarnspedagogik till andra stadiet på Åland.

I och med att Ålands barnträdgårdslärare bli FSL-förening innebär det också att vi har över hälften av de offentligt anställda som hör till Akava-Åland som är Akava:s förhandlingsorganisation på Åland. Det kan också vara bra att belysa och informera om är att de på Åland sluter avtal som inte är identiska med de avtal vi följer på fastlandet. Åland har också delvis en egen lagstiftning, där bland annat den nya lagen om grundläggande utbildning och lagen om småbarnspedagogik kommer att heta lag om barnomsorg och grundskola.

Styrelsen och förbundskansliet ser utvidgandet av intressebevakningen som en positiv sak. Vi breddar vårt kunnande så att vi kan leverera den intressebevakning som de åländska barnträdgårdslärarna förväntar sig. Här är vi heller inte allena utan vi samarbetar självfallet med Akava-Åland och de kunniga intressebevakarna som är anställda på kansliet.

Det känns bra att denna process som för FSL:s del inleddes i juni 2019 har kommit så här långt. Vi är glada över att Ålands Barnträdgårdslärare tog initiativet och ville komma över till oss. Vi ska inte förbise det faktum att vi är väldigt bra på att erbjuda kvalitativt god intressebevakning på svenska i Finland. 

Vi önskar vår nya medlemsförening hjärtligt välkommen till FSL!