Språket förde Ålands barnträdgårdslärare till FSL

IMG_3312
Alexandra Andersson (t.v) och Annett Jansson ser fram emot att få svensk information framöver.

Från och med den första mars har FSL en ny medlemsförening i Ålands barnträdgårdslärare. Därmed ökar FSL:s medlemsantal med 105 medlemmar. Orsaken till att de åländska barträdgårdslärarna ansökte om medlemskap i Finlands svenska lärarförbund kan sammanfattas med ett ord: språket.

– Tanken har funnit i flera år, säger Annett Jansson, ordförande för Ålands barnträdgårdslärare.

– När vi sedan sjösatte det på riktigt gick det väldigt smidigt, konstaterar Alexandra Andersson, som är sekreterare i föreningen.

Information på svenska

Att Ålands barnträdgårdslärare, som föreningen tillsvidare ännu heter, nu lämnar Småbarnspedagogikens Lärarförbund SLF till förmån för FSL hänger långt ihop med språket.

– Vi har inte fått information på svenska. Vi har inte känt oss likvärdiga, säger Annett Jansson.

– De som har varit med länge säger att redan på 80-talet kämpade man för att få information på svenska, utan att lyckas. Vi har frågat efter samma sak i 35 år men ingenting har hänt, säger Alexandra Andersson.

Hur viktigt är språket i det här sammanhanget?

– Jätteviktigt, säger Annett Jansson.

– Extremt viktigt för våra medlemmar. Vi är i princip 100% svenskspråkiga, vilket till exempel betyder att den finska medlemstidning som nu kommer kan ingen läsa, säger Alexandra Andersson.

Lärarna inom barnomsorgen en del av skolväsendet

En annan orsak till att de åländska barnträdgårdslärarna söker sig till FSL är att Åland får en ny grundskolelag. Den torde träda ikraft den 1.1.2021. Då lämnar lärarna inom småbarnspedagogiken, eller barnomsorgen som man valt att kalla det på Åland, socialväsendet och blir i stället en del av undervisningssektorn.

-Vi tyckte att då vi ändrar våra titlar till lärare kan vi också höra till ett lärarförbund, säger Alexandra Andersson.

Var det ett svårt beslut?

– Vi hade ett extra medlemsmöte och beslutet var enhälligt, säger Annett Jansson.

– Jag tror att det här stärker vår yrkesidentitet.

Vad har ni för förhoppningar gentemot FSL?

– Vi vet att vi kommer in som den enda föreningen för lärare inom småbarnspedagogiken. Så inte har vi krav på FSL på att få exakt samma uppbackning som från Småbarnspedagogikens Lärarförbund. Men vi får tala vårt språk, säger Alexandra Andersson.

– Vi har inte haft så mycket samarbete med lärarföreningen här på Åland. Det blir en ny kompis till oss.

Välkommen till FSL

Sune Alén, aktiv i Ålands lärarförening, ordförande för Akava-Åland och även ledamot i FSL:s styrelse välkomnar de nya medlemmarna till Finlands svenska lärarförbund.

– Det känns otroligt bra. Barnträdgårdslärare är lärare, pedagogiskt arbetande personal. De ska tillhöra en lärarorganisation, säger Alén.

Ni bryter lite ny mark i FSL. Hur känns det?

– Det är lite spännande. Vi är glada att vi har kunnat genomföra det som våra medlemmar har önskat, säger Annett Jansson.

Christer Holmlund välkomnar Ålands barnträdgårdslärare till FSL. Foto: Mattias Fagerholm

”Vi kan ge den intressebevakning de behöver”

Förbundsordförande Christer Holmlund är glad över att Ålands barnträdgårdslärare har en tilltro till att FSL kan sköta deras intressebevakning.

– Vi är bra på intressebevakning inom vårt område. Och vi är som bäst när det gäller intressebevakning på svenska, säger Holmlund.

Vad betyder det här för FSL?

– Vi växer och får ett bredare ansvar. Ett ansvar som vi på förbundskansliet är beredda att axla. Vi har redan nu ett gott samarbete med Akava-Åland och tillsammans med den personalen kan vi skapa en god intressebevakning för de åländska barnträdgårdslärarna.

– Vi har både kunnandet och beredskapen att ge information på svenska.

Det är första gången som lärare inom småbarnspedagogik i större utsträckning ansluter sig till FSL.

– FSL:s stora linjedragningar förändras inte och med det här. Men klart är att Åland kommer att få en större betydelse inom FSL då vi nu har över 500 medlemmar där.

Tror du att fler lärare inom småbarnspedagogik kommer att ansluta sig till FSL?

– Vi kommer inte att fiska i andras vatten. Det är en gentlemannaöverenskommelse om vi respekterar. På samma sätt som OAJ respekterar FSL:s roll.

Text och foto: Mattias Fagerholm

Läs också:

Den betydelsefulla bokstaven s