Mattias Fagerholm

Den betydelsefulla bokstaven s

Ibland är det hälsosamt att stanna upp och fundera över den bas som fungerar som grund för verksamheten. Den basen kan sammanfattas med en bokstav, ett s. S som i svenska.

För Finlands svenska lärarförbund blev s:ets betydelse och värde nyligen högst påtagligt. När Ålands barnträdgårdslärare anslöt sig till FSL var det tyngst vägande argumentet för rockaden från Småbarnspedagogikens Lärarförbund uttryckligen svenskan. De åländska barnträdgårdslärarna upplever att de inte har fått tillräcklig information på svenska. Det är dock något som FSL, inte minst tack vare tidningen Läraren, kan garantera.

Svenskan, fundamentet i verksamheten, blev alltså utslagsgivande vid val av intressebevakare. Ett val som vid sidan av de språkliga argumenten ter sig rimligt då gränserna mellan olika skolstadier allt mer suddas ut. På en enhetlig finlandssvensk studiestig, från småbanspedagogik till andra stadiets utbildningar och högskola, ter sig FSL som en naturlig hemvist för samtliga lärarkategorier.

Att i denna tidning höja en lans för svenskan är att slå in öppna dörrar. Lärare, oberoende av stadium, jobbar i den absoluta kärnan av det vi kallar finlandssvenskhet. Och det är lätt att vara finlandssvensk bland likasinnade.

Tar man steget ut ur ankdammen blir det genast mer komplicerat. En finlandssvensk minoritet kan som bekant inte ensam sätta agendan, utan är obönhörligt beroende av sin finska omgivning. Oberoende av om det handlar om politik, samhällsfrågor eller lärarfacklig intressebevakning tenderar de finlandssvenska frågorna ofta att hamna i marginalen.

Då gäller det för de finlandssvenska förtroendevalda att ha integritet och våga sticka ut hakan.

Då gäller det för de finlandssvenska förtroendevalda att ha integritet och våga sticka ut hakan.  Många gånger är det betydligt bekvämare att flyta med den finska strömmen. Att simma motströms är ansträngande, ensamt och ses inte nödvändigtvis heller med blida ögon.

Men finlandssvensk intressebevakning handlar om att inte låta sig uppslukas av den finska majoriteten. Glider man för lång in i den stora famnen kan det hända att man kramas ihjäl. Det gäller att vara tillräckligt nära för att kunna påverka, men tillräckligt distanserad för att kunna säga ifrån. En balansgång som inte nödvändigtvis är helt lätt. När du känner dig frestad att bara glida med den finska majoriteten kan det vara värt att påminna sig själv om vad som är det väsentliga – nämligen bokstaven s.