Inger Damlin

Stödpaket bör träffa rätt

”Vi har en ordförande”! Orden klingar ut i salen och jag inser att det är jag som valts till uppdraget.

Reser mig på skakiga ben och går mot talarstolen. En känsla av overklighet sköljer över mig. Får gåshud då jag tänker på er alla som gett mig förtroende att leda Finlands Svenska Lärarförbund mot framtiden.

Sedan den stunden har jag gått omkring med ett leende på läpparna och med en iver att börja jobba på. Det är fantastiskt att tillsammans med styrelse, kansli, fullmäktige och er alla, få inleda jobbet för lärarnas bästa.

Våren har varit exceptionell på många sätt. Coronaeffekterna syns överallt bland annat som försämrad ekonomi ute i kommunerna, men även som kunskapsluckor och vilsenhet bland barn och ungdomar i våra skolor. Tiden har ändå på ett positivt sätt fört skolan och hemmet närmare varandra. Det som vi inte trodde var möjligt, var möjligt med lärarnas starka insats och rektorernas lugn trots den enorm arbetsbördan.

Samma dag jag valdes, och levde i ordförandeglädjen, offentliggjordes också regeringens tilläggsbudget. En tilläggsbudget som andas utbildning och skola. Ett välkommet åtgärdspaket för barn och ungdom!

Paketets grundskoledel är tänkt att överlappa kunskapsluckor som uppkommit under coronatiden och samtidigt skapa goda förutsättningar för lärande. De förutsättningarna skapas enbart genom att få hanterbara grupper där läraren hinner se eleverna samt en resurs som riktas så att de verkliga luckorna kan täppas till.

Det är viktigt att inte förtränga att coronaviruset även satt spår i gymnasierna. Behovet av handledning och eventuella repetitionskurser kommer vi att se ganska snart.

Nu är det nödvändigt att stödpaketet träffar rätt, ingenting annat kan vi som förbund acceptera.

Jag inledde min fackliga bana för omkring 20 år sedan under rådande ”lama” med permitteringar och minskad resurs. De spår som ”laman” satte bland barn och ungdomar syntes länge och var dyra att reparera. Jag önskar innerligt att vi inte gör om de misstagen, utan låter stödpaketet för barn och ungdomar faktiskt vara ett stödpaket för barn och ungdomars lärostigar mot ett livslångt lärande.

 Jag hoppas att ni lärare ligger i hängmattan och vilar när ni läser min första kolumn. Hoppas att ni rektorer lämnat era skrivbord och andas sommar. Själv tänker jag njuta lite extra av den här sommaren för att vara verkligt laddad då ordförandeuppdraget på riktigt tar vid. Med önskan om grönska under fötterna, sand mellan tårna och en riktigt skön ledighet!