Inger Damlin

Ensam är inte stark

Alla vet att utbildning är guld och alla aktörer vill bygga världens bästa skola. Vi har kanske olika uppfattning om hur vi gör det, men målsättningen är den samma: Världens bästa skola där elever, lärare och rektorer mår bra, som bygger och tryggar framtidens samhälle.   

Dialog är en underskattad kraft. Att se den andra parten som en motpol när man inte tänker lika bygger inte världens bästa skola. 

Motpoler, aktörer som ställs mot varandra, till exempel facket mot arbetsgivare, är föga konstruktivt och gynnar varken lärare, rektorer eller elever i framtidsbygget. Att däremot välja samarbete är en hållbar väg framåt. Det förutsätter ödmjukhet, respekt och en genuin vilja att se varandras styrkor. 

Det krävs tillit och osjälviskhet att försöka hitta de gemensamma nämnarna som man kan enas om; lösningar som inte är bestämda i förväg, lösningar som formas i ett klimat där det finns vilja att slipa åsikter för att uppnå en ännu bättre lösning.   

Samarbete är krävande. Det behövs en stor skopa mod för att våga bryta arm och sen jobba i dialog, att lyssna. Varje dialog kräver tillit och en tro på att den andra vill väl. Misstänksamhet mellan aktörer och gammalt groll belastar vägen framåt. Det skadar samhället, skolan och våra växande barn och ungdomar, det skadar hela den finlandssvenska skolan.   

Respekt för aktörers olika perspektiv breddar synen på utbildning i dag. Vi har all orsak att rensa klimatet och se varandras styrkor. På den vägen ser jag att FSL verkligen visar vägen. Jag ser många fantastiska exempel på god dialog mellan arbetsgivare och oss som förbund. Vad sägs till exempel om aftonskola för att hitta samsyn, på gång-listor som skickas ut och gemensamma satsningar på välbefinnandet? Det är just sådant vi behöver massor av – tillsammans med respekt.  

Vårt moderna samhälle bygger på respekt, förståelse och en genuin diskussion, med de ledorden står vi upp för våra medlemmars intressen på bästa sätt. FSL vet att ensam inte är stark och inte heller särskilt inspirerande eller hållbar.