On the road med OAJ

Elise Kurtén, Christer Holmlund, Petra Örn
Elise Kurtén (t.v.) och Petra Örn välkomnar Christer Holmlund till Åbo.

– Hinner ni till klockan nie?

Klockan är 7.34 och vi befinner oss strax utanför Lojo på Åbo motorväg. FSL:s ordförande Christer Holmlund sneglar på klockan och försäkrar att tidtabellen håller också om hällregnet tvingar honom att lätta på gaspedalen en aning.

– Kör en fräck parkering uppe på gården om ni inte ryms på gatan, säger Petra Örn.

Örn har en hög facklig profil på destinationsorten. Hon är ordförande för Åbo lärarförening och vice ordförande i den lokala finska lärarföreningen.

Det är OAJ Turku som står som värd för lärarfacket OAJ:s pr-kampanj OAJ on the road.  Åbo är det 50:e nedslaget i konceptet som pågått i flera år. Tanken är att under en dag på olika sätt och i olika forum lyfta fram utbildningsfrågor. Det handlar om allt från att träffa stadens ledande tjänstemän till att bjuda på saft och bulle på gågatan. Besök i skolverkligheten är också inprickade.

Kl 8.57 – Trångbott i S:t Olofsskolan

S:t Olofsskolans rektor Christer Karlsson välkomnar oss och bjuder på en rundtur i en påtagligt sliten skola. Skolan rymmer 400 elever och 46 lärare, men byggnaden är dimensionerad för 250 elever.

– Vi måste äta i sju olika matturer, säger Karlsson. Det här är en tickande bomb. Det är ohållbart att byggnaden inte är i skick.

En renovering och en biträdande rektor står på Christer Karlssons önskelista. En stor del av hans arbetstid går nämligen åt till frågor som har med fastigheten att göra. Tidigare hade skolan vaktmästare på plats både dag- och kvällstid. Numera har vaktmästaren ansvar för ca 10 enheter och syns sällan i skolan.

– Det är rektorn som tar hand om fastigheten. Igår kväll gick en dörr inte fast så jag fick lov att olja den, suckar Karlsson.

S.T Olofskolans rektor Christer Karlsson får ta sig an även renodlade vaktmästaruppdrag. Foto: Mattias Fagerholm

Kl 10.16 – Träff med lokala medier

OAJ:s ordförande Olli Luukkainen bänkar sig inför den lokala pressen. Turun Sanomats reporter vill veta varför OAJ tycker att det är ”byråkratiskt och förvaltningsmässigt svårt” att flytta en elev som mobbar till en annan skola. Undervisningsminister Li Andersson har nyligen i en intervju sagt att det är sekundärt om saken är svår att arrangera.

– Vi har 59 kommuner som endast har en grundskola, säger Luukkainen. Hur flyttar man då en mobbare?

Åbo Underrättelser vill veta om lärarfacket vill ha en begränsning för hur många elever det kan vara per lärare.

– Vi måste få bort de överstora grupperna, säger Luukkainen. OAJ talar för max 18 elever i åk 1-2 och max 20 i åk 3-9.

Kl 12.20 – Dålig inomhusluft i Sirkkala skola

Petra Örn är till vardags klasslärare i årskurs 1 vid Sirkkala skola. Hon jobbar tillsammans med två andra lärare i ettan men i praktiken har hon hand om 24 elever, dvs en god bit över OAJ:s riktlinjer.

Gruppstorlekarna är ändå inte det största samtalsämnet på skolan. Här är de mångåriga problemen med inomhusluften den stora snackisen. På frågan hur länge man har tampats med problemen brister de lärare som samlats över en kopp kaffe ut i ett rått gapskratt.

– Problemen fanns redan på faxens tid, säger rektor Elise Kurtén.

Problemen fanns redan på faxens tid.

Petra Örn beskriver sig som en ”inomhusluftflykting”. För ca 10 år sedan kom hon nämligen till Sirkkala skola från Cygnaeus skola, som hade problem med inomhusluften.

– Jag kom ur askan i elden, säger Örn.

En ljusning är ändå i sikte. Sirkkala skola skall renoveras och det skall också bli en tillbyggnad. Nästa läsår kommer skolan att fungera i exil.

– Vi ser ett slut på eländet. Det är viktigt, säger Elise Kurtén.

Petra Örn kom inte undan den dåliga inomhusluften trots att hon bytte skola. Foto: Mattias Fagerholm

Kl 14.35 – Lokalpolitiker på gågatan

OAJ vill också träffa så kallat vanligt folk. Därför blir det ballonger och underhållning på gågatan. En handfull lokalpolitiker tentas i utbildningsfrågor. Också här är inomhusluften på agendan.

– 70% av tiden i utbildningsnämnden går åt till att diskutera fastighetsfrågor, säger Barbro Schauman. För det mesta handlar det tyvärr om inomhusluft.

Schauman är också ordförande för den svenska sektionen för fostran och undervisning. Hon är därmed väl medveten om situationen vid S:t Olofsskolan.

– Läget är akut. Vi måste få skolan på investeringslistan, säger Schauman.  Det är min målsättning för den här mandatperioden.

70% procent av tiden i utbildningsnämnden går åt till att diskutera fastighetsfrågor, säger SFP:s representant Barbro Schauman. Foto: Mattias Fagerholm

Kl 15.20 – Nej till årsarbetstid

Lagom till evenemanget på gågatan tittar solen fram. Ett moln på OAJ-himlen dyker dock upp i form av två män med plakat med texten Ei VTA, dvs nej till vuosityöaika, nej till årsarbetstid.

– Vi på fältet är inte lugna, deklamerar demonstranterna.

Försöken med årsarbetstid har fått känslorna att svalla på finskt håll i framför allt sociala medier. Olli Luukkainen förklarar och lyssnar tålmodigt.

– Det som är fint med Finland är att alla har rätt och möjlighet att säga sin åsikt, säger eftermiddagens programvärd Lauri Salovaara. Men kom nu och ta en bulle.

Och visst smakar saft och bulle också för de som inte är förtjusta i tanken på årsarbetstid.

Försöken om årsarbetstid för lärare delar kåren. Foto: Mattias Fagerholm

Kl 17.05 – Mot en avtalsvår

På kvällstillställningen i Ämbetshuset i Åbo redogör Olli Luukkainen för hur spelplanen ser ut ser ut med tanke på avtalsrörelsen. Konfliktåtgärder, eller organisatoriska åtgärder som det heter, kan bli aktuella om man skall nå en lönenivå som är högre än inom den privata sektorn.

– Det finns ca 420.000 kommunalt anställda. Lönekostnaderna uppgår på årsbasis till ca 21 miljarder euro. En kostnadseffekt på 1% innebär omkring 210 miljoner, påminner Luukkainen.

När det gäller de så kallade Kiky-timmarna och möjligheten att bli av med dem är teknologiindustrin i en nyckelroll. Deras avtal löper ut redan i oktober.

– Om Industrifacket får bort Kiky så måste vi också få det. Men lyckas inte de med det så måste man nog vara en fakir för att klara av det, säger Luukkainen.

Kl 20.20 – FSL också med på roadtrippen

Det har redan börjat skymma när FSL-delegationen igen kurvar ut på motorvägen. OAJ on the road är ett koncept hopsytt av det finska lärarfacket. Att FSL är med beror långt på det svenska engagemanget i OAJ Turku.