Luukkainen och Jalonen inte i synk

fsl2_fridalonnroos-43
Olli Luukkainen och Markku Jalonen tar hjälp av riksförlikningsmannen.

OAJ:s ordförande Olli Lukkainen mötte Kommunarbetsgivarna KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen i en debatt på Educa. De var i stort sett inte överens om någonting, inte ens under debattens pausgymnastik hittade de en gemensam takt.

Olli Luukkainen och Markku Jalonen håller inte samma takt i de första stegen i avtalsrörelsen. Foto: Mattias Fagerholm

Kiky-timmarna, vårens avtalsrunda, lokala förhandlingar, löneförhöjningar och kommunernas ekonomiska situation lyftes fram i debatten. Vid sidan av Luukkainen och Jalonen deltog också Teemu Hassinen, vd för Bildningsarbetsgivarna samt klasslärare Petra Siltainsuu.

MTV journalisten Eeva Lehtimäki ledde ordet och inledde med att förmana Jalonen att inte säga att ”vi har inte pengar”. Han upprepade ändå att kommunernas ekonomi historiskt sett aldrig har varit så här dålig. Det har tvingat många kommuner till samarbetsförhandlingar.

Olli Luukkainen fördömde de kommuner som tagit till permitteringar.

– Det är som att kissa i byxorna. Det värmer bara en kort stund. Att permittera löser inga problem, det är ansvarslöst, sade Lukkainen.

Att permittera är som att kissa i byxorna. Det värmer bara en kort stund.

Kiky än en gång

Inte heller något samförstånd kring de så kallade kiky-timmarna kunde uppnås. OAJ:s ståndpunkt är att kiky-timmarna skall bort, alternativt att man får någon form av ersättning för dem.

– Nog dög vi när Finland skulle räddas, men nu då kakan skall fördelas får vi inte vara med, sade Olli Luukkainen, med hänvisning till att fackförbunden med långa tänder gick med på konkurrenskraftsavtalet för att ge fart åt exportindustrin.

– Kiky-timmarna är permanenta. Det var nedskärningen av semesterpengen som var tidsbunden, inte kikyn, sade för sin del Markku Jalonen.

– Vi har i andra branscher sett att de inte är permanenta. Talkot är över, replikerade Luukkainen.

– Finland har inte råd att ta ett steg tillbaka, sade Teemu Hassinen och menade att kiky består.

– Hur har kiky gjort mig till en bättre lärare? ville Petra Siltainsuu veta.

Paneldeltagarna från vänster: Klasslärare Petra Siltainsuu, Teemu Hassinen, vd för Bildningsarbetsgivarna, Olli Luukkainen, ordförande för OAJ samt KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen. Foto: Frida Lönnroos.

Småbarnspedagogerna till UKTA?

En av OAJ:s officiella avtalsmålsättningar är att lärarna inom småbanspedagogik skall överföras till undervisningspersonalens avtalsområde UKTA.

– Vi skall behandla lärarna inom småbanrspedagogik som lärare, för de är lärare, sade Luukkainen.

Men inte heller på den här punkten hittade man något samförstånd med KT.

– Det nuvarande systemet fungerar bra. Vi ser inga argument att flytta dem, sade Jalonen. Vi vill inte skilja på yrkesgrupper inom samma arbetsplats.

Lönenivån

Småningom kom debattörerna in på det tema som den mångtaliga publiken uppenbarligen väntat på, nämligen lönediskussionen. Olli Luukkainen hänvisade till en färsk undersökning av Taloustutkimus. Den visar att nio av tio finländare tycker att 3000 euro skulle vara en lämplig ingångslön för en klasslärare. Ca 40 procent av finländarna ser inte att en grundlön på 3400 euro skulle vara för mycket.

– Det är bara att gräva fram pengarna, sade Luukkainen.

– Vi måste anpassa lönen efter förmågan att betala. Och kommunernas kassa är tom, sade Jalonen.

Kommunernas kassa är tom.

Markku Jalonen menade att en motsvarande löneförhöjning som inom Teknologiindustrin (3,3%) har en prislapp på 700 miljoner euro.

OAJ har efterlyst ett löneprogram som sträcker sig över flera avtalsperioder. Inte heller det föll arbetsgivaren på läppen.

– Det är ingen lösning. Lönerna bör anpassas till nuläget, sade Hassinen.

Strejkberedskapen är lika med 100

Vårens förhandlingar har förutspåtts bli svårare än på länge. Debatten antydde det samma. Olli Luukkainen betonade att OAJ vill nå resultat förhandlingsvägen och att man inte siktar på att besöka riksförlikningsmannens byrå på Boulevarden. Men på frågan om hurudan konflikberedskapen är på en skala från ett till hundra var svaret entydigt: 100.

– Förbaskat också, år efter år gör lärarna i Finland bäst resultat i världen, sade Luukkainen.

Text: Mattias Fagerholm

Läs också:

Ledare: Dags att säga adjö till kiky-timmarna