Vi ses i Hörnan

Educa
Nyhet på Educa: Kvällsmingel med FSL

I januari är det igen dags för utbildningsmässan Educa. Ett fantastiskt programutbud som är gratis och den svenska Hörnan är en värdefull mötesplats för de som jobbar inom utbildningssektorn, säger Camilla Forsberg som håller i trådarna för det svenska programmet på Educa.

– Jag är glad över att vi har lyckats få undervisningsminister Li Andersson på plats. Hon kommer att föra en diskussion kring hållbart lärande tillsammans med professor Mirjam Kalland från Helsingfors universitet och dekanus Fritjof Sahlström från Åbo Akademi, säger Forsberg.

Hållbart lärande är också det övergripande temat på svenska. Alla som deltar med program i Hörnan bör på något sätt tangera tematiken. Närmare 30 organisationer medverkar.

– Det är mer aktuellt än någonsin med hållbara modeller. Vi behöver hitta hållbara lärandeprocesser för våra studerande.

Nyhet: Småbarnspedagogerna med i år

En nyhet för årets Educa är att det nu också arrangeras program på svenska för personal inom småbarnspedagogiken. I samarbete med Brita Maria Renlunds stiftelse arrangeras ett seminarium under rubriken Omsorg, lärande och undervisning, I diskussionen medverkar Bim Riddersporre, lektor vid Malmö universitet och Charlotta Rehn, specialsakkunnig vid Utbildningsstyrelsen.

– Det är större bredd och mångsidighet i programmet än tidigare. Det finns något för var och en oberoende av inom vilken utbildningssektor man jobbar.

Hållbar ekonomi

Finlands Svenska Marthaförbund finns också med på ett hörn i Hörnan. Marina Nygård, ekonomirådgivare vid förbundet, föreläser kring temat hållbar privatekonomi.

Marthaförbundets satsning En euro i taget, en privatekonomisk handbok, kommer under nästa år att delas ut bland ungdomar på andra stadiet. Undervisnings- och kulturministeriet har också beviljat anslag för undervisningspaket och ungdomsverkstäder under nästa år.

FSL: Laganda i lärarrummet med Kaj Kunnas

Finlands svenska lärarförbund är huvudarrangör för svenska programmet i Hörnan. Där talar idrottsprofilen Kaj Kunnas om vikten av teamwork och rätt attityd och varför det har betydelse även i lärarrummet och skolan.  Man kommer långt med talang, men endast talang räcker inte. Utan rätt attityd når man inte sina mål, menar Kunnas.

Kvällsmingel

FSL arrangerar också en kvällsfest fredag 24.1 med start kl 18.45 i Akavahuset. Det bjuds på mingel och kvällsbit och Kaj Kunnas föreläser också här. Tillställningen är gratis för FSL-medlemmar men förhandsanmälan krävs senast 16.1. Du kan anmäla dig till Anita Stark (anita.stark@fsl.fi).

Handfull finlandssvenska arrangörer

Educa går av stapeln 24-25.1.2020 i Mässcentret i Helsingfors. År 2019 hade mässan drygt 18.000 besökare. I styrgruppen för Hörnan ingår FSL, Centret för livslångt lärande CLL, Svenska Kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Utbildningsstyrelsen. CLL har fått uppdraget att ta hand om programmet i Hörnan.

Tänker du delta i Educa 2020?

Se resultat

Loading ... Loading ...