Stödet otillräckligt – kunskapsnivån sjunker

IMG_4366
När stödet inte är tillräckligt blir konsekvensen att man sänker nivån i undervisningen för att nå alla, säger Karsten Steiner.

Det finns inte tillräckligt med resurser för att ge det stöd som eleverna har rätt till. Konsekvenserna är en sjunkande kunskapsnivå. Det framhåller Ålands lärarförening. Stödsystemet läcker, konstaterar FSL:s förbundsordförande Inger Damlin.

På Åland är lärarföreningen frustrerad över att resurserna inte är tillräckliga då det kommer till att förverkliga eleverna stödbehov, dvs det så kallade trestegsstödet.

– Vi har en hel del elever som faller mellan stolarna och inte får det stöd som de behöver eftersom personalen inte räcker till, säger Karsten Steiner, ordförande för Ålands lärarförening.

– Vi har tidigt påpekat att om man inför trestegsstödet behövs resurser för det. Nu är vi i den situationen att det är en stor mängd elever i klassen med ett stödbehov som vi inte kan ge.

Kunskapsnivån sjunker sakta men säkert

 Att en elev inte får det stöd som den är berättigad till får konsekvenser inte bara på individnivå, utan det påverkar hela undervisningsgruppen.

– I en klass försöker man som lärare naturligtvis hjälpa de som är i behov av hjälp. Men vad händer med de övriga i klassen, de som är i behov av vanlig framåtdrivande undervisning. De får inte heller det stöd de behöver för att komma vidare. Konsekvensen blir att man sänker nivån i undervisningen för att nå alla, säger Steiner.

– Ett prov som man hade för 20 år sedan kan man inte lägga fram till en elev idag. Det finns inte en chans. Det säger alla lärare som har varit med länge. Inte kommer vi att kunna hålla den höga finska utbildningsnivån som vi är så stolta över. Det är omöjligt. Steg för steg måste vi sänka nivån.

Stödsystemet läcker

Trestegsstödet infördes i Finland 2011, och för fem år sedan gick man på Åland in för en liknande modell.

– För att stödsystemet skall fungera behöver vi en ökad lärartäthet. Om man inför ett stödsystem utan tillräckligt många lärare som skall förverkliga det så läcker systemet. Det har vi erfarenhet av på fastlandet. Vi hoppades att man på Åland skulle ha lärt sig av de misstag som man har gjort i riket. Det fanns alla möjligheter till det, säger FSL:s ordförande Inger Damlin.

Vi hoppades att man på Åland skulle ha lärt sig av de misstag som man har gjort i riket, säger FSL:s ordförande Inger Damlin. Foto: Mattias Fagerholm

Revidering under arbete

Trestegsstödet fungerat inte till belåtenhet på fastlandet och ett arbete med att revidera stödformen pågår. På FSL:s önskelista finns en tydlig koppling mellan resurs och stöd.

– Överför man en elev till det särskilda stödet, dvs den starkaste stödformen så måste det kopplas resurser till, säger Damlin.

Och om man inte får resurserna?

– Det vi ser är trötta lärare. Arbetsbelastningen är hög i nuläget. Det är ett skräckscenario för en lärare om du inte kan ge en elev det stöd den har rätt till. Och där står vi i många klassrum idag.