Mångsidig undervisning på distans via egen webbsida

daniela strandberg
Digital undervisning betyder inte att eleverna bara sitter inne, framhåller Daniela Strandberg. På gymnastiken den här veckan får hennes elever skilt för sig orientera med QR-koder i centralparken i Pargas.

Klassläraren Daniela Strandberg utgår ifrån en egen webbsida i sin distansundervisning. På sidan varvar hon skoluppgifter med bland annat rörelseutmaningar, Grej of the Day, högläsning och en lång rad videoklipp som hon filmar själv.

– Wilma är lättillgängligt för föräldrar men inte eleverna, och Google Classroom är lättillgängligt för eleverna men inte föräldrarna. Eftersom jag har jobbat med webbsidor tidigare tyckte jag att det var den tydligaste och mest levande kommunikationskanalen för mig, elever och föräldrar.

Daniela Strandberg är klasslärare i årskurs fyra i Malms skola i Pargas. Hon har länge utnyttjat digitala lösningar i undervisningen för att variera arbetet och stöda inlärningen.

När undervisningen flyttades på distans var det enkelt att fortsätta på samma spår.

– Jag är lyckligt lottad i det avseendet att jag har intresserat mig för det här redan tidigare, och det digitala klivet blev inte så stort, säger hon.

– Överlag styrs min undervisning i klass av mångsidiga arbetssätt, där jag försöker fånga elevernas intresse och skapa en inre motivation hos eleverna. Det är ett någonting som jag fascineras av, och någonting jag försöker upprätthålla på distans också.

Inga livelektioner

På klassens hemsida laddar Strandberg varje kväll upp följande dags program.

– Jag och min sexåriga dotter, som är hemma med mig, spelar varje dag in en morgonhälsning. Målet är att väcka elevernas engagemang och nyfikenhet inför dagen. Innehållet varierar, tidigare hälsade klassen vi godmorgon på olika språk, och just nu cyklar vi omkring i Pargas och låter eleverna gissa var vi är.

Strandberg laddar upp hälsningen på sin Youtube-kanal och bäddar in videon på hemsidan. Därefter följer dagens lektioner sammanfattade i rutor, en ruta per lektion, med instruktioner och länkar till material.

– Jag försöker hålla informationen i rutorna så kortfattad och överskådlig som möjligt. Behövs det längre instruktioner skapar jag en separat sida för dem, och infogar i stället en länk till den sidan så att rutorna inte blir fullproppade med information, förklarar hon.

En stor del av instruktionerna är muntliga, men Strandberg håller inga livelektioner utan filmar dagligen in flera korta videoklipp hon laddar upp på webbplatsen.

– Vi jobbar ibland i mindre grupper i Google Meets eller Hangouts, men livelektioner för klassens alla 21 elever blir onödigt stökiga. Korta instruktionsvideor kan eleverna i stället titta på så många gånger var och en behöver.

Uppgifterna görs i arbetsböcker eller i Google Classroom, och eleverna skickar ett foto av varje avklarad uppgift till Strandberg via en meddelandetjänst familjerna själva valt. Strandberg kommenterar och ger feedback på alla uppgifter – en glad emoji eller ett röstmeddelande, och bokför varje inlämnad uppgift.

Lektionerna varvas med rörelsestunder som Daniela ofta filmar själv, och med Grej of the Day-videor som Daniela också gör själv. Skoldagen avslutas med en så kallad Exit Ticket.

– Exit Ticket är en checklista i Google Classroom där eleverna får kryssa i att dagens uppgifter är avklarade. Ibland frågar jag någonting som repetition till det inlärda stoffet eller om de har ätit sig mätta under dagen, eller nån skojig, knasig fråga. När det är avklarat är skoldagen slut, berättar Strandberg.

– Barnen får jobba i egen takt, men jag följer med deras arbete och förväntar mig att uppgifterna ska vara gjorda och inlämnade klockan 14. Rapporterar eleverna inte tillbaka före det hör jag av mig till dem.

Mer tid för undervisning

Det har blivit en del sena kvällar när Strandberg har suttit och fixat med webbsidan, men hon upplever inte att hon jobbar längre dagar än tidigare.

– Situationen är krävande på många sätt, men samtidigt känner jag en tillfredsställelse över att jag nu kan fokusera mera på den egentliga läraruppgiften – planering, undervisning, feedback. I skolan är det så mycket annat som upptar tid och uppmärksamhet.

– Jag upplever också att min uppmärksamhet nu fördelas mer jämlikt i klassen. Jag kommenterar varje uppgift, jag hör av mig till varje elev, bekräftar varje elev.

Ingen kapplöpning

Strandberg delar frikostigt sin planering och sitt material på nätet – något hon har fått tack för av många kollegor runt om både Finland och Sverige.

– Om någon tycker att mina videor är värda att användas är det bara roligt. Jag blir själv jätteglad när jag får ta del av andras idéer.

Finns det risk för att det blir en digital kapprustning lärare emellan?

– Jag hoppas att ingen ser det här som nån tävling, jag vill i alla fall inte bidra till något sådant. Vi gör ju det bästa vi kan. Det finns ingen lösning som skulle vara den bästa utan alla jobbar utgående från egna kunskaper och intresse. Det viktigaste är att man visar engagemang och intresse för barnen.

Vad har du lärt dig av den här perioden?

– Den här perioden har definitivt sporrat mig att testa nya saker, och jag tror att många nya undervisningsknep med fördel kan användas när vi återgår till klassrumsundervisning. Jag ser till exempel att jag oftare kunde spela in videor som stöd för matematikläxan.

– Situationen har också stärkt min övertygelse om att vi behöver satsa mera på studieteknik redan i lågstadiet. Det är en sak att sitta i ett klassrum, men en helt annan att studera hemma – trots allehanda digitalt stöd. Vi behöver rusta våra elever med fungerande strategier och bättre förståelse för inlärning. Det behöver de, undantagstillstånd eller inte.

Text och foto: Pamela Friström

Daniela Strandbergs webbsida hittas på adressen malmsklurigt.wixsite.com/website.