Finlands lärare prisas för sina insatser under coronavåren

lärare tidning
Hela Finlands lärarkår får pris för sin insats under coronavåren.

Finlands lärarkår får priset ”Lapsitekopalkinto 2020” (fritt översatt: Pris för årets gärning till förmån barnen). Förbundet Unga Örnar ger varje år utmärkelsen till en aktör som har främjat barns och ungas välmående. Priset tillfaller alltså detta år alla Finlands lärare.

I prismotiveringen betonas den snabba och smidiga övergången från närundervisning till distansundervisning under coronavåren.

– Det hade inte varit möjligt utan lärarnas starka engagemang, sade Unga Örnars ordförande Marko Piirainen, när han under OAJ:s styrelsemöte (17.11) överräckte priset till ordförande Olli Luukkainen.

– Det är fint att lärarna får erkänsla för sitt arbete. Småbarnspedagogiken och skolan har hållit hela Finland igång, tackade Luukkainen på lärarnas vägnar,

Utmärkelsen har delats ut sedan år 1991. Priset har bland annat gått till projektet KiVa-skola och författaren Mauri Kunnas.

År 2019 premierades youtubern Roni Bäck.

Unga Örnar är en ungdomsorganisation med koppling till socialdemokraterna.