Det kan bli aktuellt att växla mellan när- och distansundervisning i höst

49886063017_12f1270050_k
En lagförändring som skall göra det möjligt att växla mellan när- och distansundervisning är under arbete.

På torsdag återgår man inom den grundläggande utbildningen till närundervisning igen efter två månader av distansundervisning. Att växla mellan de två undervisningsformerna kan komma att bli aktuellt igen under höstterminen. En lagförändring som skall göra det möjligt är som bäst under arbete.

Just nu pågår ett intensivt arbete i skorna för att kunna återvända till närundervisning igen den 14.5. I skolorna återgår man till normal skollagstiftning, också om skolvardagen kommer att skilja sig en del från det normala. Fokus skall nämligen ligga på att förhindra risken för smittospridning.

Den omställning som nu sker, och som på kort varsel skedde när man i medlet av mars skiftade till distansundervisning, kan bli något av en generalrepetition för vad som komma skall under höstterminen.

Vid Undervisnings- och kulturministeriet förbereder man nämligen en lagändring som skall göra det möjligt att växla mellan när- och distansundervisning om smittoläget så kräver.

– Det som vi nu förbereder i fråga om lagstiftningen är att det skall finnas en möjlighet växla om det är nödvändigt. Men jag ser det som självklart att det skall finnas en nödvändighetgräns ifråga om när man tar i bruk distansundervisning på hösten. Det är ingenting som sker per automatik, utan det måste vara nödvändigt med tanke på att hindra spridningen av epidemin, säger undervisningsminister Li Andersson.

Undervisningsministern aviserade att regeringen noga följer med läget och att man sitter så att säga med handen på handbromsen. Om smittoläget förvärras kan enskilda skolor stängas ner med mycket kort varsel.

– Det måste alltid finnas en beredskap att reagera. Det som vi nu vill är att inte behöva använda beredskapslagen när det gäller utbildningen, dvs att vi inte skall behöva ta till kraftiga åtgärder som gäller alla grundskolor och alla elever i hela landet. Det skall vara möjligt att reagera lokalt om det finns behov för det. Om det uppstår fall med coronasmitta i en skola så skall man lokalt kunna fatta beslut att stänga den skolan, säger Andersson.

Lagberedningen förväntas vara klar till sommaren. I beredningen preciseras på vilka grunder man kan övergå till distansundervisning, och exempelvis om lagen kan tillämpas regionalt.

Text: Mattias Fagerholm

Läs också:

Nu är det klart – skolorna öppnar igen