Nu är det klart – skolorna öppnar igen

49834689482_8225862ccc_k
Det finns inte längre några skäl att hålla skolorna stängda efter den 13.5, säger Li Andersson.

Skolorna öppnas igen den 14.5. Regeringen fattade beslutet på onsdagskvällen. Grundskolorna öppnas säkert och kontrollerat, menar regeringen. Beslut om andra stadiets skolor fattas senare.

Hälsovårdsmyndigheterna har nu gjort bedömningen att epidemiläget tillåter att man lättar på restriktionerna. Därmed har regeringen inte funnit några skäl att fortsätta med undantagstillståndet. Det innebär att det är slut på distansundervisningen.

– Man kan bara fortsätta med begränsningarna om det finns synnerligen goda skäl för det. Det finns det inte längre, säger undervisningsminister Li Andersson och betonar att man lyssnat på på hälsovårdsmyndigheternas rekommendationer.

En och samma lärare

Enligt Andersson skall man i skolorna ändå undvika fysisk kontakt. Tanken är att man skall ha färre elever i klasserna och att varje klass äter sin skollunch i den egna klassen. Ytterligare skall lärarna undvika att flytta sig mellan undervisningsgrupperna, och mellan skolenheter.

Sari Hakola, rektor i Esbo, förundrade sig i Yles A-studio hur man skall göra i en 7-9 skola. Hon konstaterade att en lärare kan ha upp emot 15 undervisningsgrupper.

– Hur skall man då göra så att eleverna inte har många olika lärare, undrade Hakola.

Man kan tänka sig en lösning där undervisningen går i skift, till exempel så att de yngre eleverna får undervisning på förmiddagen och de äldre på eftermiddagen. Skolorna kan ta i bruk eventuella extra utrymmen. Några vårfester kommer inte på fråga.

Li Andersson tycker att det är viktigt att skolorna öppnas också om det bara rör sig om två veckor av undervisning.

– Varje dag är viktig i skolan. Man är inte där bara för vitsordens skull. Det är viktigt man inför hösten får gå igenom med varje elev var hen står, säger Andersson.

Två månader av distansundervisning

Regeringen aviserade den 16.3 att skolorna huvudsakligen går in för distansundervisning den 18.3. Beslutet motiverades med att man villa hindra spridningen av coronaviruset.

Regeringen har hört experter på Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd THL i frågan. THL har presenterat statistik som visar att smittan inte sprids så lätt bland barn. 

Det underströks också på presskonferensen av Mika Salminen från THL

Statsminister Sanna Marin säger att det var rätt beslut att stänga skolorna i mars.

-Det var rätt beslut, med tanke på de uppgifter vi hade till förfogande då, säger Marin.

– Barnen har rätt till närundervisning och begränsningar får inte vara ikraft längre än nödvändigt. Det handlar om barnens grundrättigheter, skriver justitieminister Anna-Maja Henriksson på Twitter.

Regeringen återkommer den 3.5 till frågan om begränsningen på max 10 personer i en grupp. Frågan får direkta återverkningar för undervisningsgrupperna.

Några skyddsdräkter för undervisningspersonalen är inte aktuellt.

50-50 bland de finlandssvenska lärarna

Frågan om att återgå till närundervisning delar den finlandssvenska lärarkåren. 39 procent vill fortsätta med distansundervisning vårterminen till slut, medan 37 procent vill återgå till närundervisning så fort som möjligt. 24 procent uppger att de inte kan svara på frågan. Det visar FSL:s kartläggning om hur lärarna upplever distansundervisningen.

FSL: Det blir mycket jobb för rektorerna

Vid Finlands svenska lärarförbund har man oroat sig för att det blir dubbelt jobb för lärarna om skolorna öppnas. Men Li Andersson betonar att det inte längre arrangeras någon distansundervisning,

-Normala närvaro- och frånvaroregler gäller, säger Andersson.

– Det blir nog en hel del jobb med det praktiska för rektorerna, säger Linda Felixson, vice ordförande för FSL.

Linda Felixson konstaterar att frågorna är ganska många i det här skedet.

– Var hittar vi t.ex. vikarier för de lärare som hör till riskgruppen? Hur kan man organisera undervisningen i åk 7-9 när lärarna inte ska hoppa mellan undervisningsgrupper?

FSL understryker vikten av tillräckligt tydliga instruktioner nu innan skolorna ska öppnas.

– Hur man i praktiken skall organisera det hela med att ”undvika fysisk kontakt” sätter stor press på utbildningsanordnaren, konstaterar Felixson.

OAJ: Man lyssnade inte på oss

Det finska lärarfacket OAJ har rätt kategoriskt uppmanat regeringen att hålla skolorna stängda.

– Det är svårt att förverkliga på ett tryggt sätt, säger Heljä Misukka, direktör vid OAJ.

Rektorerna: Öppna inte

Finlands rektorer rf publicerade igår (28.4) en kartläggning som visar att över 80 procent av rektorerna tycker att man borde fortsätta med distansundervisning vårterminen till slut. Hela 98 procent tror att en del av eleverna kommer att stanna hemma också om man återgår till distansundervisning.

– Skolskjutsarna kommer att vara den mest svårlösta delen av ekvationen när vi skall återgå till närundervisning. Dels hur vi ska kunna hålla avstånden under transporten, men kanske främst om det alls finns någon transport. Ca 92 procent av våra drygt 500 elever åker buss till skolan, så ifall den delen inte funkar blir det nog svårt, säger Martin Ahlskog, rektor för Sursik skola i Pedersöre.

Kartläggningen har besvarats av 500 rektorer och den genomfördes i slutet av april.

Li Andersson: ”Ingen åsiktsfråga”

Undervisningsminister Li Andersson twittrade i måndags (27.4) att elevernas, lärarnas och den övriga personalens säkerhet beaktas då beslutet fattas.

– I något skede måste det finländska samhället stegvis öppnas igen, men beslut om när och i vilken ordning restriktionerna hävs fattas på basis av epidemiläget, skriver Andersson.

– Om beslut att fortsätta med begränsningarna efter den 13.5 fattas, bör man kunna påvisa att det finns ett uttryckligt behov med tanke på epidemin. Om en omfattade stängning av skolorna inte längre är nödvändig, bör restriktionerna hävas. Det här är inte en åsiktsfråga, utan det handlar om grundläggande rättigheter, fortsätter Andersson. (27.4)

Maria Ohisalo: ”Massiva problem på hösten”

Inrikesminister Maria Ohisalo säger for sin del att vi kan få massiva problem på hösten om vi går direkt från distansundervisning till sommarlov. Till Helsingin Sanomat säger Ohisalo att man vid sidan om hälsoaspekterna också måste beakta hur de stängda skolorna påverkar barn och unga som har det svårt.

Norge öppnade den 27.4 skolan för eleverna i årskurs 1-4 efter sex veckors distansundervisning.