Ett förlängt jullov är ingen bra idé

Pocke
FSL:s förbundssekreterare Pocke Wikström ser inte ett förlängt jullov för eleverna som ett så effektivt medel mot ökad smittspridning.

De senaste dagarna har ett förlängt jullov för eleverna inom den grundläggande utbildningen diskuterats efter att frågan dök upp på statsminister Sanna Marins frågetimme i söndags. Rektor Aje Hollsten vid Amosparkens skola i Kimito, rektor Ann-Britt Bonns vid Grundskolan Norsen i Helsingfors och FSL:s förbundssekreterare Pocke Wikström menar alla att distansundervisning är ett bättre alternativ, också om också det är ett dåligt alternativ.

Under statsminister Sanna Marins frågetimme i söndags dök diskussionen upp om att eventuellt förlänga jullovet för eleverna inom den grundläggande utbildningen på grund av den accelererande smittspridningen av coronaviruset.

Undervisningsminister Li Andersson har signalerat att det i så fall är de lokala utbildningsanordnarna som fattar beslut om en dylik åtgärd som alltså skulle stänga skolorna för den tid det förlängda jullovet pågår.

Det har också nämnts att det i så fall skulle bli aktuellt med en förlängning av vårterminen i motsvarande grad.

Lagen om grundläggande utbildning 23§ mom 3 säger att då undervisningen av tvingande skäl inte kan ordnas på dagar som har bestämts som arbetsdagar och målen i läroplanen inte annars kan nås skall de förlorade arbetsdagarna ersättas genom att arbetstiden förlängas med högst sex dagar.

Rimligtvis skulle inte jullovet förlängas med mer än dessa sex dagar. Läsåret består av 190 arbetsdagar, minus några söckenhelger.

Finlands svenska lärarförbunds förbundssekreterare Pocke Wikström säger att det finns andra åtgärder som kan användas.

-Vi har ju möjligheten till distansundervisning inom den grundläggande utbildningen som vi har tillgripit tidigare då smittläget varit besvärligt. Vi har ju inte avbrutit undervisningen i vårt land under pandemin tills vidare och lagen ger utbildningsanordnarna möjlighet att gå in för distansundervisning.

Den skrivningen finns i lagen och gäller fram till 31.7.2022.

-Det finns ju dock elevgrupper som inte omfattas av distansundervisningen; elever i årskurs 1–3, de som fått beslut om särskilt stöd och de som har en förlängd läroplikt.

Skulle de omfattas av ett förlängt jullov?

-Om utbildningsanordnaren fattar det beslutet betyder det ju att det inte meddelas undervisning och att skolan har lov och alla elever är lediga.

Om läsåret förlängs på sommaren kan man ställa sig frågan hur det då går med elevbedömningen med tanke på den gemensamma elevantagningen. Måste man då skjuta på den också?

-Och jag tror inte att pandemin försvinner under det sex dagar längre jullovet. Sex dagar är nog inte avgörande.

FSL:s uppfattning är att det är en bättre idé att övergå till distansundervisning än att stänga skolorna helt.

Aje Hollsten, rektor vid Amosparkens skola i Kimito, ser hellre distansundervisning än förlängt jullov. Bilden är tagen i Karis svenska högstadium, där Aje var rektor tidigare.

Besvärliga instruktioner för julfesten

Av samma åsikt är rektor Aje Hollsten vid Amosparkens skola i Kimito.

-Jag har svårt att se att det skulle vara en bra idé att förlänga jullovet. Hellre inleder jag med distansundervisning för att eleverna skall ha något att göra efter sitt juIlov.

Eleverna kommer ju dock inte att ha sina saker, böcker och datorer hemma under jullovet, så det är omöjligt att inleda distansundervisning genast efter jullovet.

-Och om det fattas beslut om distansundervisning betyder det för många lärare att de får komma till skolan under sitt jullov för att förbereda, säger Aje.

Då jag ringer till Aje har han bara någon timme tidigare fått nya instruktioner från kommunen gällande skolans julfest.

De nya instruktionerna säger att man skall undvika kör- och allsång och inte blanda grupper.

-Om vi utgår från det faller ju alla program bort, det finns ju inte så många julfester där det inte ingår sång, säger Aje besviket och tillägger att han i den situationen har fem timmar på sig att fatta beslut om hur julfesten skall ordnas.

Det råder stor osäkerhet, inte bara om hur julfesten skall ordnas, utan också om huruvida eleverna återvänder till skolan efter sitt jullov eller inte.

-Knappast fattas det beslut om nästa termin före nyår, men då det kommer har man ju det framför sig, säger Aje Hollsten.

Ann-Britt Bonns, rektor vid Grundskolan Norsen i Helsingfors, tror varken på förlängt jullov eller på distansundervisning.

Vem skulle det gynna?

Ann-Britt Bonns är rektor för Grundskolan Norsen i Helsingfors. Hon tar pratet om ett förlängt jullov med en nypa salt.

-Inte förstår jag vem det skulle gynna. Det är en konstig diskussion, det finns ju så mycket annat man kunde göra före en sådan åtgärd.

-Ur min synvinkel, med 800 elever, är det ju inte i skolan coronasmittan sprids, utan under elevernas fritidsverksamheter.

Ann-Britt säger att distansundervisning är att föredra av dessa två alternativ. Men de yngre barnen är ju ändå i skolan och de har ju också sina fritidssysslor då de träffas.

Ingen har dock tills vidare diskuterat distansundervisning för nästa termin med Ann-Britt.

-Jag har svårt att tro att det blir aktuellt.

Norsen har den senaste tiden arrangerat flera julfester, korta fester klass- och årskursvis och coronapass för föräldrarna om de varit med. Och eventuell allsång sker i slutet av tillställningen.

-Vi beslöt tidigt att inte ha en traditionell julfest med inbjudna, berättar Ann-Britt Bonns.

Text och foto: Tom Ahlfors