Sören Lillkung

Tala så att jag får se dig

Lärande har präglat hela mitt liv. Pappa är pensionerad folkskollärare, min syster är klasslärare och min egen pedagogiska verksamhet har bestått av körledning, sångundervisning och ledarskap. Ändå har jag först under senare år insett att utbildning i alla dess former, från småbarnspedagogik och grundutbildning till högskola, faktiskt är en förutsättning för en hållbar värld och en grundrättighet för varje mänska.

Jag är lycklig och tacksam för min egen studiestig. Jag har haft förmånen att ha fantastiska lärare – från barnträdgård, via grundskola och grundläggande konstundervisning till gymnasium och högskola. Visst har jag också upplevt ett par undantag där jag känt mig rädd, otillräcklig och omotiverad. Men det goda har ändå alltid vunnit.

Vad har präglat de goda lärarna?  Jo, de har haft förmågan att övertyga och förstått att lärandet är och ska vara en dialog. Själva ordet dialogos föddes under antiken när Grekland övergick till demokrati. Dia betyder genom medan logos betyder ord eller mening. Sokrates sade det vackert: ”Tala så att jag får se dig”.

De gånger jag lyckats beror det på att jag har orkat ta ansvar för att dialogen blivit levande och frigörande. För att orka behöver jag ny kunskap, nya fakta och nya metoder för att hålla passionen vid liv. Logos behöver ethos som behöver pathos om dialogen skall ha effekt. Fortbildning och rekreation är svaret för mig.

Enligt Aristoteles bygger all dialog och annan kommunikation på begreppen logos, ethos och pathos. Logos står för förnuft och logik, men också statistik, fakta och kunskap. Ethos är trovärdighet, etik och moral medan pathos är känslor och passion.

Lärande är i bästa fall en dialog som innehåller just de här elementen – kunskap, etik och passion. En sådan dialog skapade de lärare som haft avgörande betydelse för min utveckling från känsligt barn till kännande vuxen. En sådan dialog har jag själv försökt bygga min egen lärargärning på och ibland har jag lyckas bättre, ibland sämre. De gånger jag lyckats beror det på att jag har orkat ta ansvar för att dialogen blivit levande och frigörande. För att orka behöver jag ny kunskap, nya fakta och nya metoder för att hålla passionen vid liv. Logos behöver ethos som behöver pathos om dialogen skall ha effekt. Fortbildning och rekreation är svaret för mig. Jag behöver möjlighet att dra andan och samla ny kunskap för att hålla glöden och värmen vid liv.

Svenska kulturfonden och andra privata finansiärer har här en viktig uppgift.  Vi kan stödja er lärare på alla utbildningsnivåer genom att tillsammans med stat och kommun erbjuda er fortbildningsmöjligheter och möjligheter till andrum. Därför behöver vi föra dialog med er – vi behöver tala så att alla blir och kan bli sedda.

Sören Lillkung är vd för Svenska kulturfonden