Kulturfondens pris går till lärarna

lärare tidning
Hela Svenskfinlands brokiga lärarkår belönas med Kulturfondens pris.

Svenska kulturfonden uppmärksammar den finlandssvenska lärarkåren med ett pris på 30 000 euro. Orsaken är den kraftansträngning som man har gjort under coronapandemin. Prissumman kommer bland annat att fördelas via FSL:s lokalföreningar.

”Outtröttligt engagemang”

Svenska kulturfonden konstaterar i ett pressmeddelande att lärarna har uppvisat en exceptionell anpassningsförmåga och ett outtröttligt engagemang för att upprätthålla en högklassig undervisning under coronapandemin.

”De normala rutinerna kring schemaläggning, rumsindelning, planering av undervisningen och kontakt med hemmen har på kort varsel ersatts av specialarrangemang. Lärarnas engagemang i elevernas och studerandenas välmående under coronapandemin har varit stort och samtidigt har deras egen kamp för att orka med arbetet varit påtaglig. Många har suttit hemma vid skärmen eller isolerade i sina klassrum utan det vanliga stödet från kollegerna.” Så lyder Kulturfondens prismotivering.

Svenska kulturfonden tilldelar därför lärarna inom den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen i Svenskfinland årets stora pris på 30 000 euro. Priset skall ses som ett erkännande för alla i skolsamfundet som har bidragit till att hålla den livsviktiga verksamheten flytande, säger man i pressmeddelandet.

Pengarna fördelas via lokalföreningar

Prissumman kommer att fördelas via FSL:s lokala lärarföreningar samt via yrkesskolorna och språköskolorna i Svenskfinland.

– Vi har försökt göra en så rättvis fördelning som möjligt utgående från antalet medlemmar i föreningarna och antalet lärare i de enskilda skolorna, säger Svenska Kulturfondens ledande ombudsman Berndt-Johan Lindström.

– Även om det är lärarna som står som prismottagare hoppas vi att ni om möjligt använder summan till något som kommer alla som arbetar inom skolsamfundet till glädje. Ni kan till exempel ordna en föreläsning, ett kulturprogram, kaffeservering eller någon form av rekreation. Vad som helst som ger en liten guldkant åt vardagen!

Hur lyfter man pengarna?

För att kunna lyfta sin andel av prissumman måste man senast den 31 augusti 2021 registrera ett organisationskonto i Kulturfondens ansökningssystem. Det sker på Svenska Kulturfondens webbplats. Kulturfonden kontaktar föreningarna och skolorna med information om detta.

Lärarna uppmärksammas också på världslärardagen

På den internationella lärardagen den 5 oktober 2021uppmärksammar Kulturfonden dessutom alla medarbetare i skolsamfundet med ett webbseminarium. Där medverkar bland annat undervisningsminister Li Andersson, läkaren, psykiatern och författaren Anders Hansen, filmregissören Klaus Härö och komikern, läraren och dramapedagogen Malin Appletofft.