Inger Damlin

Mobbning är inget isolerat fenomen

Lufsar sakta längs stigen in i skogen, njuter av natur i höstskrud och låter tankarna flyga. Tänker på vuxna människor som inte kan acceptera andras åsikter, tänker på människor som har svårt att hantera kritik, tänker på erfarna journalister som utan att blinka anklagar skolan för att inte göra tillräckligt. 

Resultatet blir ett samhälle som göder en hätsk debatt och som saknar lyhördhet för andras åsikter. Hur kan vi då förvänta oss något annat av verksamhetskulturen i våra skolor?

Verktygen för att ta tag i mobbning i skolan räcker inte till i alla lägen men vi har ett ansvar för att alltid ta itu med alla former av felbehandling vi får vetskap om. Det innebär att vi diskuterar med berörda elever och strävar efter att gemensamt hitta en väg framåt så att felbehandlingen ska ta slut och inte inträffa på nytt.

Dagens mobbning är inget isolerat fenomen och därför måste vi sluta prata om mobbning enbart inom skolvärlden. Samarbetet mellan hem och skola är en grundpelare och en förutsättning för elevers välmående. Endast genom gott samarbete kan man följa upp mobbningssituationer och få ett slut på dem. Skolan behöver stöd av vårdnadshavare samt av hela klassen. Varje elev måste tryggt kunna säga ifrån.

I skolan kan vi använda oss av disciplinära åtgärder, vi kan hålla fostrande samtal, ge kvarsittning, ge en skriftlig varning, relegera för återstoden av dagen eller för en viss tid. De disciplinära åtgärderna i sig är ingen garanti för ett slut på mobbningen. Såväl mobbare som den mobbade behöver stöd för en trygg skolgång framåt. Det krävs en vi-anda och ett långsiktigt arbete så att alla kan fortsätta skolgången tillsammans.

I varje skola finns planer för förebyggandet av och åtgärder kring kränkningar och mobbning. Men det räcker inte med planer. Vi måste också våga ställa oss frågan: Har vi tillräckligt hög lärartäthet och vuxenresurs i skolan för att förverkliga planerna, garantera en trygg mobbningsfri skolvardag och ägna tid åt interaktion med eleverna?

Hur vore det om nyvalda politiker skulle kliva in i skolan och bekanta sig med planerna innan budgeten fastslås? Skolmiljön i dag med bland annat sociala medier är någonting helt annat än skolmiljön i går. Välmående skapas genom en förstående verksamhetskultur där varje elev blir sedd. 

Varje mobbningsfall är en katastrof. Att peka finger leder inte till en bättre värld för barn och ungdomar i våra skolor. Tillsammans går vi framåt i ett organiserat led mot mobbning.