Mattias Fagerholm

Allt eller inget

En löneförhöjning i linje med vad man fått inom andra branscher. De oavlönade så kallade kiky-timmarna bortförhandlade. Med vissa eftergifter, precis som inom andra branscher. För vårdfackens del ytterligare ett coronatillägg men också ett eget avtalsområde för vårdbranschen.

Där är innehållet riksförlikningsman Vuokko Piekkalas medlingsbud till de ca 420.000 kommunalt anställda i ett nötskal. Medlingsbudet beskrivs närmare på nyhetsplats i denna tidning. Lärarfacket hade varit berett att acceptera budet. Men vårdfacken sköt ner det. I och med det är vi tillbaka i ruta ett igen. De kommunalt anställda är fortfarande utan ett nytt tjänstekollektivavtal.

Det står givetvis vårdfacket Tehy fritt att tacka nej till riksförlikningsmannens medlingsbud. Men i och med att förutsättningen för ett avtal var att samtliga parter godkände budet har nu också lärarna dragits in i Tehys lönekamp. När man inte lyckades nå en löneuppgörelse nu ökar risken för att förhandlingarna drar ut till hösten. Man kan med fog fråga sig om det är en lyckad lösning. Det mesta tyder på att ingenting kommer att vara lättare då, det är snarare tvärtom.

Coronaepidemin förorsakar nämligen djupa spår i den finska ekonomin. Enligt finansministeriet ökar underskottet i den offentliga ekonomin i år med 16,6 miljarder euro. Statskulden ökar med 12,7 miljarder. Finlands BNP sjunker i år med ca 5 procent förutsatt att krisen blir kortvarig. Får vi se en utdragen kris på över 6 månader är prognosen ännu dystrare. Då kan BNP sjunka med över 10 procent. De krassa siffrorna syns redan i kommunernas ekonomi. Permitteringar och åtstramningar är att vänta över hela linjen.

Risken att Tehys ordförande Millariikka Rytkönen har målat in sig i ett hörn som det är svårt att komma ur är uppenbar.

Mot den ekonomiska bakgrunden måste medlingsbudet ses som rimligt. Nivån på löneförhöjningarna hade legat på samma nivå som för de branscher som fick sina avtal innan coronaepidemin bröt ut. I den meningen spelar Tehy ett högt spel. Hur mycket mer är det realistiskt att få i ett senare skede med hot om konfliktåtgärder? Risken att Tehys ordförande Millariikka Rytkönen har målat in sig i ett hörn som det är svårt att komma ur är uppenbar.

Kommunarbetsgivarna KT hade godkänt medlingsbudet förutsatt att alla parter hade gjort det. Det var allt eller inget som gällde. Lärarfacket OAJ kräver nu att KT återupptar förhandlingarna med de parter som var beredda att sätta namnet på pappret. Det är inte omöjligt att sluta ett avtal utan vårdfacken, också om det har hört till ovanligheterna. Samtidigt är det inte skäligt att vårdfacken håller lärarna som pantfångar i sitt lönekrig.

Läs också:

Förkastat medlingsbud ledde till gnissel mellan fackförbunden