Gratis bulle var startskottet för den fackliga karriären

pamela leka
Pamela Lekas fackliga hunger har vuxit med åren. Idag är hon FSL:s vice ordförande.

En fattig studerande tackar alltid ja till en kopp gratis kaffe, i synnerhet om man får en bulle på köpet. Så resonerade Pamela Leka under sin studietid när FSL:s studerandeförening FSLF lockade in potentiella styrelsemedlemmar till sitt årsmöte. Det blev startskottet för ett långt fackligt engagemang. Idag är Leka FSL:s vice ordförande.

Pamela Leka backade till år 1998 när hon under den första kursmodulen av FSL-akademin berättade om sin fackliga resa. Det här var en tid när man fortfarande framkallade foton och klistrade in dem i album, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier gick under namnet Peffan och studierna bedrevs på Kyrkoesplanaden i Vasa, i utrymmen som numera är rivna.

Men trots många förändringar så har Finlands svenska lärarstuderandes förening FSLF bestått. Bullen förde in Leka i styrelsen och senare verkade hon också som föreningens ordförande. På den tiden hade de studerande observatörsplatser i FSL:s fullmäktige, numera är de fullvärdiga medlemmar. Idag har FSLF dessutom två sektioner, en för de som studerar i Vasa och en för de i Helsingfors.

-FSLF är mera än en studerandeförening. Det är en kontakt till FSL, sade Leka.

Långt lokalt engagemang

Efter avslutade studier bar det av till Helsingfors och Drumsö lågstadieskola. Och redan under det andra läsåret lockades Pamela med i styrelsen för Helsingfors svenska lärarförening. Där var hon aktiv i drygt tio år och fungerade också som förtroendeman.

– Det har varit många intressanta människomöten på vägen. Jag har fått vänner från hela Svenskfinland, sade Leka.

Numera är Pamela Leka speciallärare vid Granhultsskolan i Grankulla. Kommunbytet innebar en paus i det fackliga arbetet. Men den blev inte speciellt långvarig, efter 1,5 år blev hon aktiv i Esbo-Grankulla lärarförening, bland annat som ordförande.

Från lokal till nationell nivå

Efter ett långvarigt lokalt engagemang växte aptiten för att jobba också på central nivå. 2020 kandiderade Pamela Leka i FSL:s ordförandeval, men då föll fullmäktiges val på Inger Damlin. Leka blev dock förbundets vice ordförande 2021.

Våren 2022 valdes Pamela Leka med 192 personliga röster in i OAJ:s fullmäktige. Av FSL-kandidaterna fick bara röstkungen Martin Ahlskog fler röster. Leka har säte i OAJ:s skolpolitiska kommitté.

-Varje gång man är på ett möte lär man sig något nytt, sade Leka beträffande förtroendeuppdraget inom OAJ.

Esbo-Grankulla lärarförenings nuvarande ordförande Ville Arponen tillsammans med Pamela Leka på ett strejkjippo i Alberga våren 2022. Foto: Mattias Fagerholm

Strejken

Pamela Leka var också i hetluften under lärarstrejken ifjol. Hon beskriver strejken som sorglig, men samtidigt fanns också positiva element.

-Det var tråkigt att det måste gå så långt, men samtidigt satte lärarna ner foten och visade att nu får det räcka. Det skapade en vi-känsla.

Långsam förändring

Inför de blivande FSL-påverkarna på akademin kunde Leka konstatera att under de 25 år som har passerat så är det många frågor som ständigt återkommer, bland annat arbetsbördan, lärarbristen och hotet om nedskärningar inom utbildningssektorn. Fackligt arbete är snarare ett maratonlopp än en sprintdistans.

-Det går framåt, men hjulen snurrar långsamt. Och det kommer ständigt nya saker att jobba med, sade Leka.

Vad ska du göra sen när du slutar med det fackliga, ville kursdeltagarna veta.

-Det här har varit mitt fritidsintresse. Jag vet inte hur många år jag har kvar inom det fackliga, men gnistan finns kvar, svarade Pamela Leka.

Vad är FSL-akademin?

FSL-akademin är en kurshelhet för medlemmar som vill lära sig mer om FSL:s verksamhet och kanske ha en större roll inom förbundet i framtiden. Kursen ger medlemmarna redskap för att fungera som påverkare och opinionsbildare. Den första kursmodulen gick av stapeln i slutet av september. Kursen har drygt 20 deltagare.

Text och foto: Mattias Fagerholm