Pamela Leka är FSL:s vice ordförande

styrelsen kopiera
Från vänster Anna Wahren (Borgå lärarförening), Linda Molander-Finell (Pedersöre lf), Sabina Lindholm-Järvinen (Tammerfors svenska lf), Karten Steiner (Ålands lf), Inger Damlin (FSL:s ordförande, styrelseordförande), Jeanette Lindroos (Väståbolands lf), Marina Räfsbäck (Närpes-Kaskö lf), Jenny Teir (Vasa svenska lf) och inringad vice ordförande Pamela Leka, (Esbo-Grankulla lf). Foto: Frida Lönnroos

FSL:s fullmäktige valde vid sitt sammanträde i höstas ny förbundsstyrelse för åren 2023–2024. Vid sitt första möte valde styrelsen speciallärare Pamela Leka till sin vice ordförande.

I mitten av januari konstituerade sig FSL:s nya styrelse och valde då speciallärare Pamela Leka (inringad på bilden ovan) till vice ordförande. Leka var förbundets vice ordförande också under perioden 2021–2022. Styrelsens ordförande är förbundets ordförande Inger Damlin, som omvaldes för perioden 2023–2026 vid fullmäktigesammanträdet.

Följande personer har säte i FSL:s nya styrelse (suppleanternas namn inom parentes): Pamela Leka, vice ordförande, (Tomas Jaakkola), Anna Wahren (Pernilla Granlund), Jeanette Lindroos (Petra Örn), Linda Molander-Finell (Malin Höglund-Snellman), Jenny Teir (Anna Nylund), Marina Räfsbäck (Camilla Willberg), Karsten Steiner (Camilla Hellström), Sabina Lindholm-Järvinen (Monika Malm-Strandberg) samt ordförande Inger Damlin.

Tom Ahlfors