Närundervisning varvat med distansundervisning kan vara höstens melodi

Li beskuren valtioneuvosto
Li Andersson: Närundervisning är det främsta alternativet.

Regeringen föreslår en temporär ändring i grundskolelagen som skall göra det möjligt att växla mellan när- och distansundervisning i höst om coronaläget så kräver. Undervisningsminister Li Andersson betonar ändå att närundervisning bör vara det främsta alternativet.

Samma dag som Undervisningsministeriet informerar om lagförändringen konstaterar Institutet för hälsa och välfärd att inga nya bekräftade coronafall har noterats under det senaste dygnet. Ändå vill regeringen vara beredd på en eventuell andra smittovåg.

– Det är oklart hur epidemiläget ser ut i höst. Sannolikt kommer vi att ha specialarrangemang kring avstånd och hygien, säger Li Andersson.

Tanken med lagförändringen är att beredskapslagen inte längre skall behövas. Däremot skall det genom lagförändringen bli möjligt att exempelvis vid behov stänga en enskild skola. Det skall dock inte ske lättvindigt, utan endast om det är nödvändigt. Det skall också bli möjligt att växla mellan när- och distansundervisning. Distansundervisningsperioderna skall ändå vara så korta som möjligt och specialarrangemangen får endast vara i kraft en månad i taget.

Närundervisning det främsta alternativet

Undervisningsministern lyfter fram två situationer när lagen kan tillämpas och distansundervisning kan bli aktuell. För det första om smittoskyddsmyndigheten i kommunen ser det som nödvändigt. För det andra om kommunen inte har möjlighet att tillämpa de förordningar som Undervisnings- och kulturministeriet och THL ger i fråga om hur närundervisningen skall arrangeras för att ses som trygg.

– Jag ser absolut närundervisning som det främsta alternativet och det är utgångsläget för hur undervisningen skall ordnas på hösten. Det här är möjliggörande lagstiftning. Kriterierna är ändå strikt begränsade till de här situationerna, dvs vi vill inte införa distansundervisning permanent som lösning, säger Li Andersson.

Ingen distansundervisning för de yngsta.

Precis som under den tidigare distansundervisningsperioden är småbarnspedagogiken, årskurserna 1-3 och elever med särskilt stöd undantagna.

En orsak till att regeringen vill driva igenom lagförändringen i rask takt är att andra stadiet fortsatte med distansundervisning vårterminen till slut, men tanken är att man skall återgå till närundervisning när höstterminen inleds. Då finns inte utrymmen som man på vissa håll kunnat utnyttja inom den grundläggande utbildningen längre till förfogande.

Lagen skall vara ikraft 1.8.2020-31.12.2020.  

Text: Mattias Fagerholm