Många klubbar erbjuds i Sursik skola

Läs- och skrivsvårigheter
Också i Sursik får eleverna ta del av Finlandsmodellen. Arkivbild.

Pedersöre satsar stort på sin version av Finlandsmodellen. I Sursik skola finns ett stort utbud av klubbar att välja mellan – och allt fler av eleverna hakar på.

Matlagning, innebandy, skytte, körsång, konst, elektronik – det här är endast en liten del av de kurser och klubbar som ungdomarna i Sursik skola den här våren fått och får ta del av inom ramen för klubbverksamhet i anslutning till skoldagen.

Pedersöre valde att lägga i en hög växel då kommunen anslöt sig pilotfasen för Finlandsmodellen. I Sursik skola som har 509 elever i årskurserna 7–9 erbjuds ett 40-tal olika klubbar.

– Vi har mycket på gång, säger studiehandledare Heidi Storbacka och berättar att intresset för klubbarna är glädjande stort.

Terminen indelad

Det är ändå inte så att alla cirka 40 planerade program löper parallellt. I stället är de indelade i tre block under vårterminen.

Verksamheten i det första blocket pågick från årsskiftet och fram till sportlovet.

– Totalt tolv klubbar erbjöds och av dem blev fem av, säger Heidi Storbacka och berättar att ungefär 65 elever hade anmält sig till aktiviteterna i det första blocket.

I skrivande stund arbetar eleverna på distans, men när skolvardagen återgår till mer normala former ska block nummer två inledas.

– Till det har vi nu 111 anmälda. Det är ganska många, säger Heidi Storbacka.

Hon ser en tendens att också elever som normalt är mer försiktiga att haka på nu vågat anmäla sig. Det tredje blocket är tänkt att inledas i mitten av april.

Vettig användning

Pedersöre fick 23 500 euro för projektet via regionförvaltningsverket och lade ytterligare till 6 500 euro ur ungdomsbyråns budget. Heidi Storbacka värdesätter den starka vilja kommunen visat för att inleda och genomföra projektet.

– Det är positivt att vi på det här sättet kan erbjuda gratis aktivitet i anslutning till skoldagen, säger hon och konstaterar att det samtidigt handlar om en vettig användning av såväl skolbyggnader som skolskjutsar.

– Det blir mer jämlikt så här för eleverna, säger hon och berättar att liknande verksamhet är långt utvecklad i Sverige där hon också arbetat.

Lärare engagerade

Larsmo-Pedersöre 4H hör till de samarbetspartner som hjälper till att driva klubbarna. I det första blocket ledde föreningen en frukostklubb, som kommer att fortsätta också i block nummer två. Där erbjuder föreningen också rollspel och klättring.

En så här stor satsning engagerar hela skolan och de flesta klubbar leds av lärare och andra som hör till personalen.

En av kommunens anställda fungerar som koordinator för projektet, medan Heidi Storbacka är skolans kontaktperson.

Niclas Erlin