Undervisning också på sommaren i Pedersöre

sskola4
Under några veckor i sommar ska speciallärare Hanna Timmerbacka-Uusitalo ansvara för ett läsprojekt för yngre elever i Pedersöre. Hon ska också fungera som ett stöd för gymnasieelever. Det känns inte som jag offrar något trots att jag jobbar några veckor in i juni, säger hon.

I sommar kommer Pedersöre att ordna undervisning för olika målgrupper. En som ska ansvara för ett läsprojekt för yngre elever är specialläraren Hanna Timmerbacka-Uusitalo. Enligt kommunens bildningsdirektör handlar det inte om en regelrätt sommarskola med förlängd termin.

– Jag tror att läsprojektet kommer att locka många yngre elever i sommar. Det är låg tröskel att komma till skolan och det är inte heller fråga om regelrätt undervisning utan om att väcka ett intresse för läsning för dem som vill, säger Hanna Timmerbacka-Uusitalo.

I sommar kommer hon att vara en av de lärare som under ett par veckor ställer upp när Pedersöre kommun ordnar sommarskola för olika målgrupper. En målgrupp för henne är just yngre elever samt att fungera som en resurs för gymnasieelever som behöver ha stöd för omtagning av tentamina. 

– Jag har märkt att coronaviruset och pandemin har satt sina spår bland studerande i gymnasiet. Så jag tror det finns ett ökat behov av extra stöd och jag kommer att finnas där för dem som behöver det i början av sommaren när de förbereder sig inför tentamina, säger hon.

Under det här läsåret har Timmerbacka-Uusitalo varit tjänstledig från sin tjänst som speciallärare i Sandsund skola. I stället har hon arbetat som handledare och resursperson i gymnasierna i Pedersöre och Kronoby.

– Det är fråga om ett försök och den tillfälliga tjänsten som jag har haft har finansierats av kommunernas så kallade coronaviruspengar. Det är också det upplägget som möjliggör att jag kan ställa mig till förfogande för det här försöket under sommaren, förklarar hon.

Förlänger inte terminen

Enligt Rolf Sundqvist, bildningsdirektör i Pedersöre kommun, handlar det inte om att ordna en regelrätt sommarskola med förlängd termin. Han poängterar också att försöket ordnas i medborgarinstitutets regi.

– Det här försöket handlar inte om att vi som arbetsgivare kräver att lärare ska jobba på sin semester. Och vi förlänger inte terminen för några av våra elever eller lärare. Det fanns olika bitar som föll på plats och som möjliggjorde att vi kan satsa på det här, förklarar Sundqvist.

En viktig bit som föll på plats är det faktum att Timmerbacka-Uusitalo är tjänstledig och arbetar som handledare fram till den sista juli.

– Det är därför jag kunde åta mig uppdraget och hela försöket är knutet till den tjänst jag har nu. Och sommarskolan, om man vill kalla försöket för det, sträcker sig bara över två veckor med några träffar för läsning. Från och med den 1 augusti återgår jag till min vanliga tjänst.

– Så det känns verkligen inte som att jag offrar någonting för att jag jobbar några veckor efter att den riktiga terminen avslutas, säger hon.

Enligt Sundqvist slukar försöket inte några stora resurser.

– Försöket finansieras med kommunala medel men innebär inte att något tas bort från timresurserna för nästa läsår.

Språkundervisning för nyanlända

Sundqvist berättar också att bakgrunden till försöket med en form av sommarskola kom till som ett initiativ från en speciallärare i kommunen. Specialläraren i fråga ansvarar för språkundervisningen för nyanlända och tyckte att den språkliga utvecklingen för dem ofta gick bakåt under somrarna.

– Specialläraren har undervisat nyanlända i finska i några år och konstaterade att det också skulle finnas ett behov av fortsatt undervisning under sommaren. Genom att förlänga undervisningen också under sommaren ska vi se om inlärningen förbättras, säger han.

Nyanlända som får språkundervisning är därmed den tredje målgruppen som får möjlighet till studier i sommar. Den undervisningen kommer att ske genom en timlärare som anställs av medborgarinstitutet.

– Så nu söker vi efter en timlärare som kan tänka sig att ställa upp och erbjuda språkundervisning i finska för kommunens nyanlända.

Sundqvist är nöjd över upplägget med att också de gymnasieelever som kan tänkas behöva stöd för omtagning av tentamina nu blir erbjudna det.

– Det finns en oro för att en del gymnasieelever har påverkats negativt av distansundervisningen under pandemin. Vi löser inte alla problem genom att ordna en form av stöd i början av sommaren men vi försökte identifiera grupper som kan behöva hjälp och det tycker jag vi har lyckats med.

Frivillig verksamhet

Han är litet överraskad över att försöket som Pedersöre kommun nu tar sig an har väckt uppmärksamhet.

– Just begreppet ”sommarskola” som en tidning använde kan leda tanken till ett förlängt läsår. Men det handlar absolut inte om det och det är också fråga om en verksamhet som är frivillig. Vi tror dock att det finns ett behov av den här typen av verksamhet, säger han.

Hanna Timmerbacka-Uusitalo ser fram emot läsprojektet för de yngre eleverna. Hon kommer att satsa på ett koncept med läshundar som eleverna som deltar ska läsa för.

– Kennelförbundet utbildar läshundar och förare som verkar i skolan för att stöda barns läsning. Så vi kommer att ha med hundarna Merja och Busan som barnen ska läsa för. Tanken är också att eleverna ska få fortsätta läsa boken hemma och berätta för hundarna vad de har läst om vid nästa träff, berättar hon.

I projektet är också kommunens bibliotek inkopplat.

– Samtidigt som eleverna får möjlighet att förbättra läsningen i ett inspirerande sammanhang får de också boktips av bibliotekarierna som gör ett urval av böcker som de tror kan intressera. Samtidigt får de som deltar en möjlighet att bekanta sig med biblioteksverksamheten, förklarar Timmerbacka-Uusitalo.

Text och foto: Christoffer Thomasfolk