Hösten visar hur våren har varit

johanna qvist vänder sig om
Johanna Rudbäck-Qvist är skolkurator i Granhultsskolan i Grankulla. Foto: Susanna Westermarck

Många effekter av vårens isolering kommer att visa sig på hösten, tror skolkurator Johanna Rudbäck-Qvist.

När jag ringer upp Johanna Rudbäck-Qvist har hon just loggat ut från ett möte med ungdomsgården, elevhälsopersonal, rektorer och kyrkans ungdomsarbetare om ungdomarna och eleverna i Grankulla och hur läget ser ut nu då skolorna skall öppna sina dörrar.

– Det är bra att få veta hur de olika parterna tänker och vilka utmaningar som finns för var och en, säger Johanna, som är skolkurator i Grankulla, i Granhultsskolan, åk 1–6 samt förskolan.

Våren har varit en tid av digitala möten som avlöser varandra. Då ett möte tar slut börjar ett annat. Tiden för fysisk förflyttning mellan möten finns inte längre eftersom man redan sitter vid sin dator.

– Man jobbar hela tiden. När skall man släcka sin dator? När man jobbar hemma är det inte klockan som avgör när arbetet tar slut, säger Johanna.

När skolorna stängde sina dörrar i mitten av mars kom arrangemangen rätt fort igång. Distansundervisningen började direkt och också kuratorns jobb började på distans då.

Nya tider, nya rutiner

Först gällde det att bli bekant med alla kanaler som stod till buds för att komma i kontakt med eleverna och familjerna. Numera går det galant, som Johanna säger har skolfolket blivit experter på de olika aktörernas medier.

– Först pratade jag med eleverna i telefon, men jag insåg fort att många behöver se den de pratar med, ansiktsuttrycken säger så mycket. Jag övergick sedan till att träffas över nätet så att vi såg varandra.

– Eleverna är ju experter och det var de som föreslog att träffas på det sättet.

Under den rådande situationen kan eleverna inte knacka på Johannas dörr då andan faller på och de önskar prata litet.

– Jag saknar nog möjligheten att träffas ansikte mot ansikte. Nu är kontakten mera planerad. Men både föräldrar och elever hör nog av sig spontant på Wilma eller per telefon i form av meddelanden.

Och med vissa familjer har Johanna haft regelbunden kontakt också under undantagssituationen.

Till Johannas ordinära arbete hör också gruppträffar där eleverna kan diskutera kring olika frågor, såsom exempelvis mobbning och relationer. De här träffarna har också fallit bort nu.

Elevhälsan kollade upp måendet

Strax före påsken gjorde elevhälsan (i vilken ingår skolhälsovård, skolkurator och skolpsykolog) en måendekoll för samtliga knappt 400 elever i Grankulla i åk 1–6. Enkäten skickades ut till familjerna och frågorna gällde hur skolarbetet hemma förlöpt och om det förekommit svårigheter med bland annat sömn, motion, kompisrelationer. Man frågade också om eleverna har upplevt oro och rädslor och känt sig ensamma under den isolerade tillvaron. Enkäten gav också eleverna möjligheten att be om att få kontakt med elevhälsan.

– Vi ringde sedan upp alla som svarat antingen Ja eller Kanske på den frågan, berättar Johanna Rudbäck-Qvist.

– Vi kollade hur läget är och hur de mår och om de vill ha fortsatt kontakt.

Isoleringen börjar smaka trä

Johanna tycker det är bra att skolorna nu öppnas.

– Det är många som upplever ensamhet och att det känns tråkigt. I början gick det bättre men efter så här lång tid känner man av ensamheten och väntar på att skolan skall börja.

Skulle isoleringen fortsätta skulle det för många elever vara fem månader borta från skolan, vilket är en mycket lång tid.

– De sociala mötena och socialt välmående är viktiga saker. Lärarna får nu också en möjlighet att kolla upp vem som eventuellt behöver mera stöd nästa höst.

Många effekter av vårens isolering kommer att visa sig på hösten, tror Johanna Rudbäck-Qvist. I Granhultsskolan görs trivselenkäter varje vår och höst, men vårens enkät föll nu bort.

Framtiden får alltså utvisa hur den här våren har gått. Symtomen på isoleringen kanske visar sig först senare.

– På hösten kommer vi att se mycket av det som har hänt på våren.

Det återstår bland annat att se hur belastade familjerna är och hur kamratrelationerna återfunnit sina gamla former.

För Johannas del innebär de öppnade skolorna att hon också återgår till jobbet i skolan. Hon vill träffa och följa upp elever som bett om kontakt under våren.

– Mitt jobb slutar ju inte efter skolavslutningen utan jag kommer nog att ha kontakt med vissa elever också under sommaren, säger hon.

Tom Ahlfors