Ge föräldrarna insyn i skolvardagen

kommproj6 cll
Jenny Teir (till vänster), Eva Åstrand och Evelina Lindahl vill ge ökad insyn i skolvardagen.

De flesta vet att den finländska skolan håller absolut världsklass. Men vad innebär det i praktiken? Genom ett nytt projekt vill CCL vid Åbo Akademi öka föräldrarnas insyn i skolvardagen och därmed kan också kommunikationen mellan hemmen och skola stärkas.

Poddserier och filmer. Utbildning av kommunikationsmentorer och utveckling av välbefinnandet i skolan. Det är mycket som ryms inom ramen för Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademis utvecklingsprojekt Hållbar kommunikation som startade i våras.

– Målsättning med det här projektet är att öka förståelsen för den grundläggande utbildningens uppdrag och mål, samt för skolornas verksamhetskultur. Och det gör vi genom att ha flera olika delar och lyfta fram mycket av det fina arbete som görs i våra skolor, säger Eva Åstrand, projektets koordinator och utbildningsplanerare vid CLL.

Lärarna vet vilket fint arbete som de gör i skolan men enligt Åstrand behöver inte så vara fallet för utomstående och i synnerhet vårdnadshavarna.

– Skolan har förändrats mycket sedan dagens vårdnadshavare själva gick i skolan. I dag har skolan så många olika verktyg och en enorm förståelse för hur eleven ska bemötas, hur inlärning kan främjas och samtidigt fortbildar sig personalen kontinuerligt.

– Men det här vet inte många grupper, som inte kommer i kontakt med skolan, om. Med det här projektet vill vi väcka ett engagemang och nyfikenhet bland vårdnadshavarna och visa hur vi jobbar inom dagens skola. Förhoppningen är att ge en aha-upplevelse och skapa en bättre relation mellan hem och skola, förklarar Åstrand.

Material som kan användas

Trots coronavirusepidemin pågår nu arbetet med att skapa olika typer av material som lärarna sedan ska kunna använda sig av till exempel i samband med föräldramöten. Ett exempel är filmen Se mig, hör mig, som Evelina Lindahl är projektledare för.

– Jag gör en kortfilm som handlar om en flickas skoldag. Förutom flickan följer vi nyckelpersoner som lärare, kurator, hennes pappa och en skolmormor. Målet är att filmen ska vara interaktiv så att tittarna blir delaktiga och blir aktiva när de ser filmen, som kan användas på föräldramöten och vara en startpunkt och öppna upp för diskussion, förklarar Evelina Lindahl.

Jenny Teir är projektledare för det andra målet som är att skapa en poddserie med sju avsnitt. Allt från experter inom skolvärlden till kändiskocken Michael Björklund ska medverka.

– I poddserien diskuterar vi kring skolframgång, frånvaro och välbefinnande. Specialpedagogik och Hem och skolas verksamhet är andra teman och vi kommer också att ha en lärar- och elevpanel så att också deras tankar hörs, berättar Teir.

Podden kommer att finnas på CLL:s och HSS Medias webbplatser och Vasabladet och Österbottens Tidning kommer också att följa upp med artiklar om de olika temana.

– Vi har ett nära samarbete med HSS Media och via deras plattform får vi synlighet och kan lättare nå ut till vår målgrupp som är vårdnadshavare, säger hon.

Utöver det samarbetar projektet med Hem och Skola och Ulrica Taylor, som är pedagogisk planerare på Korsholms kommun. Här är målet att utbilda kommunikationsmentorer.

– Här ska lärare som vill jobba speciellt med att stärka kontakten till hemmen få profilera sig och bli bättre kommunikatörer. Från ett tidigare projekt vet vi att vårdnadshavare önskar tätare kontakt med skolan. Ibland tror jag lärare och föräldrar pratar olika språk och inte alltid förstår varandra.

– Genom den här satsningen vill vi förbättra kommunikationen, konstaterar Åstrand.

Samarbetar med kommuner

Vid sidan av det sker också ett samarbete med Kiti Lindén, som är projektansvarig i Jakobstadsregionen, som utifrån elevers tankar ska utveckla arbetet med välbefinnande i skolan.

– Vi samarbetar också med de österbottniska kommunerna och pilotskolor som är intresserade av hur välbefinnandet i den egna skolan kan utvecklas kan vara med. Och det fina här är att det är eleverna själva som ska höras. Det är elevernas perspektiv som ska komma fram, förklarar Åstrand.

Projektets röda tråd är således att synliggöra hur dagens moderna skola fungerar i praktiken och synliggöra med exempel. Hur tar digitaliseringen sig i uttryck, hur jobbar skolan med självutvärdering, är frågor som Åstrand lyfter upp.

– Inom skolan arbetar vi med begrepp som många föräldrar kanske inte förstår vad de innebär i praktiken. Projektets stora mål är att väcka ett intresse för skolvardagen och stärka skolans varumärke. Tanken är också att översätta materialet till andra språk så att informationen kan spridas också utanför hemmen, säger hon.

Och fortsätter:
– Det här ska inte resultera i mer jobb för lärarna utan tvärtom underlätta deras vardag.