Andra stadiet nu i fokus

Micaela Romantschuk
Micaela Romantschuk är verksamhetsledare för Hem och skola.

Hem och Skola vill aktivera även föräldrar till unga inom yrkesutbildningen.

– Tack och lov ser vi ett uppsving på föräldrahåll också på andra stadiet.

Det säger Micaela Romantschuk som är verksamhetsledare för Förbundet Hem och Skola i Finland och som håller med om Mikael Erikssons bedömning här invid: Det rör på sig när det gäller föräldraaktivitet i skolorna på andra stadiet.

Det är också en sak som hennes förbund alltmer arbetat för.

– Det är egentligen lite tokigt att man inte tagit tillvara den här föräldraresursen på andra stadiet i den utsträckning man borde ha gjort.

Till Förbundet Hem och Skola hör i dag 281 föreningar. Under de senaste åren har verksamheten expanderat framför allt inom daghemmen, och nu riktas blickarna mot yrkesutbildningen.

Arbetet kommer igång nästa år och det första steget är att vända sig till skolor, lärare och föräldrar för att få veta vilket stöd de behöver och önskar sig av förbundet.

Finns rum för båda

Gymnasierna är däremot inget nytt fält för Hem och Skola, även om grundskolan traditionellt varit mest i fokus. 20 av förbundets föreningar har även gymnasierna inkluderade i sin verksamhet och därtill finns det en handfull föräldraföreningar som jobbar enkom för ett gymnasium.

Micaela Romantschuk ser ingen dragkamp mellan föreningarna och skolornas egna föräldraråd.

– Huvudsaken är att föräldrarna görs delaktiga. Hur det organiseras är inte det viktigaste.

Forskningen klart visar att de unga även senare i studielivet gynnas av stöttande föräldrar.

– Ju mer föräldrarna engagerar sig, desto mer kommer det att märkas på sikt, säger hon och berättar att bland annat forskningen klart visar att de unga även senare i studielivet gynnas av stöttande föräldrar.

Hem och Skola har nyligen anställt en rådgivare, Katarina Perander-Norrgård, vars doktorsavhandling som är under arbete kretsar kring just den här frågan, nämligen studerandes övergång från andra till tredje stadiet.

Läs också:

Föräldrarådet stöder skolans mål