En kopp kaffe, en bulle och en halv miljon i årslön

IMG_6325
Elvira Lindroos lockar med en konkurrenskraftig lön.

Den som besöker café Esplanad i Helsingfors brukar kanske unna sig en latte och en kanelbulle. För de lärare inom småbarnspedagogik som nyligen besökte cafét fanns ytterligare en option på bordet – en årslön på över 500.000 norska kronor. Det förutsätter dock att man tackar ja till ett jobb på en barnehage i Oslo.

Elvira Lindroos från bemanningsföretaget Acapedia höll nyligen vad hon kallade ”öppet hus” på café Esplanad. Tanken var att lärare inom småbarnspedagogik kunde sticka sig in på en kaffe och höra sig för om möjligheterna att jobba i Norge. I Svenskfinland, i synnerhet i Helsingforsregionen, har bristen på behöriga lärare inom småbarnspedagogik varit påtaglig och situationen är den samma i Oslo med omnejd.

Acapedia har specialiserat sig på rekrytering av pedagogisk personal och man har redan fiskat efter småbarnspedagoger i Danmark. Nu har man också fått upp ögonen för de finlandssvenska lärarna inom småbarnspedagogik. Uppdraget för Elvira Lindroos, som själv har finlandssvensk bakgrund, är att locka över dem till Norge. När tidningen Läraren träffar henne över en kopp kaffe har hon ännu inte fått napp, men hon menar att det nog finns ett intresse för att jobba i Norge.

– Det är en lång process men många har tagit kontakt. Inte bara här i Helsingfors utan också från andra ställen i landet, till exempel Vasa. Mitt intryck är att många är intresserade av Norge och vill uppleva något nytt, säger Lindroos.

Elvira Lindroos främsta lockbete är en lönenivå som är avsevärt högre än i Finland.

– Lönen beror på om det är privata eller kommunala daghem och också lite beroende på området. Men det lägsta man kan hamna på är drygt 423.000 norska kronor i året och som mest kan man komma upp till ca 624.000 kronor. Oftast ligger lönen på ca 500.000.

En årslön på 500.000 norska kronor motsvarar omkring 3800 euro i månaden.  För att nå 600.000 kronor, vilket innebär ca 4500 euro i månaden, krävs i första hand en längre arbetslivserfarenhet.  

– Lönen är en viktig faktor. Man frågar nog om annat också men lönen finns alltid med, säger Elvira Lindroos.

”Huisigt mycket mer än i Finland”

Johanna Karlsson är ordförande för Huvudstadsregionens lärare inom småbarnspedagogik. Hon konstaterar att man i Helsingforsregionen har svårt att lönemässigt konkurrera med norrmännen.

– Det är ”huisigt” mycket mera än vad vi har. Vi är underbetalda i Finland och lönen borde börja med en trea oberoende av lärarkategori, säger Karlsson.

I Finland ligger grundlönen för en lärare inom småbarnspedagogik på drygt 2500 euro. Många kommuner har ändå höjt lönerna, i Helsingfors är grundlönen närmare 2800 euro.

– Varje lärare inom småbarnspedagogik som åker är en vinst för dem och en förlust för oss. Vi behöver alla våra lärare, säger Karlsson.

För att råda bot på den akuta personalbristen i Helsingfors kastade biträdande borgmästare Nasima Razmyar nyligen fram tanken att rekrytera och utbilda daghemspersonal i Asien och Sydeuropa, både på finska och svenska. Johanna Karlsson tänder inte helt på idén.

– Först och främst borde vi få lön och arbetsförhållanden i skick så att våra egna pedagoger vill stanna kvar här, säger hon.

Behörig i Norge – check!

Den som siktar på jobb i Norge behöver inte oroa sig för behörighetskraven, menar Lindroos. Man bör ansöka om ett så kallat NOKUT (Nationellt organ för kvalitet i utbildningen) erkännande av sin utbildning. Men om man exempelvis är utbildad lärare inom småbarnspedagogik från Åbo Akademi eller Helsingfors universitet är detta närmast att betrakta som en formalitet.

– Då är det smärtfritt, försäkrar Lindroos.

För en finlandssvensk vållar inte heller språket några bekymmer.

– Pratar man svenska är det inga problem. Så länga man är ”intunad” på språket och villig att lära sig går det jättebra. Norrmännen är vana med att det kommer personal från olika länder.

Det är inte bara brist på förskolelärare i Norge, utan också övrig pedagogisk personal. Men än så länge har man inte rekryterat exempelvis klasslärare.

– Nu ligger fokus på barnehagen och vi har händerna fulla där, behovet är så stort.

Varför ska man komma till Norge och jobba?

– Jag som finlandssvensk trivs jättebra i Norge. Det är ett lätt land att komma till, om man vill åka utomlands och uppleva något nytt men ända ha kvar tryggheten, säger Elvira Lindroos.

Lönenivån i Finland

Lärare inom småbarnspedagogikGrundlön
Daghemsföreståndare3 000,02 euro
Speciallärare inom småbarnspedagogik2 734,34 euro
Lärare inom småbarnspedagogik2 568,34 euro

Text och foto: Mattias Fagerholm